Hästens miljö

Hästens pass

Alla hästar inom EU ska ha pass

Oavsett ålder eller ras så måste alla hästar inom EU ha ett hästpass. Från och med den 1 januari 2016 gäller en ny hästpassförordning. Detta innebär en del nya regler vad gäller hästpass och registrering av hästar jämfört med tidigare.

Du som fått pass utfärdade till dina hästar innan den 1 januari 2016 behöver inte byta ut de passen.

manniska-som-haller-i-ett-hastpass
Hästens pass ska följa den hela livet. Den är en identitetshandling med viktig information. Foto: Carin Wrange

Varför måste hästar ha pass? Enligt lagen är hästar livsmedelsproducerande djur. Även om inte alla hästar slaktas till livsmedel måste alla hästar ha pass. Passet är en identitetshandling och används för att undvika farliga ämnen i livsmedelskedjan.

Det finns tre huvudsyften med passet:
– Vara till hjälp för att undvika att läkemedel hamnar i våra livsmedel
– Kunna säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar
– Vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar.

Hästens personnummer

Hästens ID-nummer står också i passet, det är detsamma som ett personnummer. Istället för ett foto på hästen används ofta ett så kallat konturdiagram i passet. Det är i princip en teckning av hästen som visar olika färger, tecken och virvlar. Teckningen måste ritas av en godkänd ID-kontrollant.

När hästen registreras och får ett nytt pass ska den också ID-märkas. Det sker genom ett litet datachip som läggs in i nacken, oftast på vänster sida. Varmblodiga och kallblodiga travare har till och med 2012 frysmärkts på halsen men från och med 2013 får även de ett chip. Chipet eller frysmärkningen kopplas sedan ihop med hästens ID-nummer och skrivs in i hästpasset.

Varför måste hästen ha ett pass?

Passet är hästens ID-handling och används för att identifiera och kontrollera hästen vid tillfällen när det behövs. Det kan vara vid läkemedelsbehandling, vaccinering, bedömning, försäljning, tävling, slakt och så vidare. Det är därför viktigt att hästpasset alltid förvaras i närheten av hästen.

Hästpasset ska också följa med när hästen transporteras eller lämnas bort tillfälligt för till exempel för utlåning, utbildning eller avel. I stallet  är det bra om det finns information om alla hästar. Till exempel kan allt samlas i en pärm och där kan även hästarnas pass förvaras.

  • Passet ska alltid följa hästen!
  • Litar du på en annan person att ta hand om din häst kan den också ansvara för hästpasset.

Passet bevisar inte vem som är hästägare men tillsammans med hästpasset utfärdas ett ägarbevis på ett separat papper. Ägarbeviset förvaras bäst säkert hemma hos hästägaren.

Veterinären antecknar i passet

Alla vaccineringar och vissa hälsoundersökningar fylls i av veterinären i passet. Men det är bara de läkemedelsbehandlingar som påverkar om hästen får slaktas till livsmedel som måste antecknas. De allra flesta läkemedel har en bestämd karenstid och de ska inte skrivas in i passet. (Läs mer om karenstider.) Om hästen skulle insjukna i en allvarlig, smittsam sjukdom kan det också registreras i passet. Då skrivs ett förbud mot att flytta hästen in i passet för att undvika att smittan sprids.

Om passet kommer bort

Om hästens pass försvinner eller förstörs måste hästägaren ansöka om ett nytt pass hos avelsorganisationen. Beroende på om och hur hästen kan identifieras (chip, DNA, med mera) kan den antingen få ett duplikatpass (=en exakt kopia) eller ett ersättningspass (=ett nytt pass) utfärdat av avelsorganisationen. I det ersättande passet anges att det inte är hästens originalhandling.

En häst som saknar sitt originalpass får aldrig slaktas på ett slakteri, eftersom den tidigare kan ha blivit behandlad med förbjudna läkemedel. Samma sak gäller om hästen inte får ett pass utfärdat innan födelseårets slut.

När hästens liv tar slut

När hästens liv tar slut ska passet makuleras och hästen avregistreras i avelsorganisationens databas. Utan avregistrering skulle hästen finnas kvar i databasen för alltid. Det är viktigt att makulera passet så det inte kan återanvändas till en annan häst.

Om hästen slaktas till livsmedel sköter slakteriet den praktiska hanteringen. Avlivas hästen på annat sätt är det viktigt att hästägaren meddelar avelsorganisationen att hästen är död och makulerar passet.

Detta är nytt från 2016

– Hästpassen får nytt utseende. Hästpass som utfärdas efter 1 januari 2016 kommer att se lite annorlunda ut. Tanken med detta är att göra det svårare att förfalska ett pass.
– Tilläggsregistrering. De hästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016. Reglerna för importerade hästar från länder utanför EU gäller som tidigare.
– Hästdjur för avel och produktion. Hästdjur för avel och produktion är ett begrepp vi inte använt fullt ut i Sverige tidigare, men som vi nu kommer att använda oss av allt mer. Hästdjur för avel och produktion är till exempel korsningshästar och hästar med okänd härstamning.
– Passutfärdande organisation för hästdjur för avel och produktion. Det här är organisationer som för register och utfärdar pass till hästdjur för avel och produktion. Det är Jordbruksverket som utser dessa organisationer.

Länkar: