Om hästen

När hästens liv är slut

När hästens liv är slut

Hästägare har en ansvarsfull roll. Hästen ska inte bara få den omvårdnad som behövs, det är också ett ansvar för att hästen får avsluta sitt liv utan lidande när tiden kommer.

nar-hastens-liv-ar-slut(1)_590

Det är svårt att tänka tanken att behöva skiljas från sin älskade häst. Foto: Ulf Gärdebo

Förr eller senare ställs alla hästägare inför det oundvikliga; det är dags att ta farväl och avsluta hästens liv. Beslutet kan komma plötsligt om hästen skadar sig eller blir sjuk. är hästen gammal eller har en lättare långvarig skada kan det vara en process som pågår länge.

Att besluta om avlivning är svårt

Att behöva besluta över liv och död kan skapa känslor av oro och skuld. Rådfråga en hästveterinär som kan förklara hur hästen mår och hur den påverkas av sitt hälsotillstånd. Det är viktigt att man som hästägare förstår vilka alternativ som finns för hästen.

Det är aldrig fel att be ytterligare en veterinär om ett utlåtande. Till sist är det hästägaren som beslutar om att avliva hästen. Men det finns förstås undantag. Är situationen akut, till exempel en allvarlig skada eller vanvård, kan en veterinär besluta om avlivning av djurskyddsskäl.

Alternativ när hästen ska avlivas

Alla avlivningsmetoder som används idag är både snabba och smärtfria. Det stora beslutet kanske handlar mer om var det ska ske och vad som ska hända med kroppen efteråt.

Slakt: Hästen avlivas på ett slakteri med bultpistol och avblodning och hästkroppen används som livsmedel.

Avlivning: Hästen avlivas på en plats som ägaren väljer. Avlivning sker med bultpistol och avblodning eller en medicinsk injektion. Efter avlivningen kan hästen kropp tas omhand på olika sätt, till exempel genom begravning, kremering eller energiåtervinning (destruktion).

Förberedelser inför avlivningen

I tuffa situationer är det ofta bra att vara väl förberedd och veta vilka olika alternativ som finns. Oavsett alternativ, ta reda på så mycket som möjligt om avlivningen och hur den kommer att gå till. Det är ofta jobbigt och känslosamt så be en vän att vara med som stöd och hjälp. Det kan också vara bra att berätta för andra som känner hästen vad som ska hända. Var tydlig med varför beslutet var nödvändigt för hästens skull. Om hästen är försäkrad är det också viktigt att i god tid kontakta försäkringsbolaget och diskutera avlivningsbeslutet.

Oavsett situation eller anledning så är det hästägaren som måste besluta när, var och hur hästen ska avlivas. Hästägaren bestämmer också vad som ska hända med hästens kropp när den är död.

Läs mer på HästSverige:

Slakt av häst på slakteri
Avlivning av häst 
Vad händer med hästkroppen?

Kontaktuppgifter:

Slakterier som tar emot häst   HNS hemsida
Avlivningsaktörer  HNS hemsida

Mer läsning:
Den svenska marknaden för hästkött  text från Jordbruksverket
Projektet Hästliv – slutrapport från HNS