Om hästen

Hur ont har hästen?

Hur ont har hästen?

Ibland hör man att djur inte har särskilt välutvecklade känslor för smärta – det är naturligtvis helt fel. För att tolka hur ont hästen har krävs dock erfarenhet och kunskap då hästar visar smärta på andra sätt än människor.

svart-häst-i-box-visar-hur-ont-hästen-har-genom-sitt-ansikte-painface

Hästar kan visa tydliga tecken på smärta. Men det krävs kunskap och erfarenhet för att kunna tyda signalerna. Foto: Lisa Chröisty

Hästar uttrycker inte sina smärtupplevelser på samma sätt som till exempel människor: De varken skriker av smärta eller är berättar var de har ont. Deras smärtsignaler är annorlunda, mer svårtolkade och det krävs erfarenhet och god iakttagelseförmåga för att man skall kunna se att en häst har ont och bedöma hur ont den har.

Att känna smärta kan ibland upplevas som onödigt. Men tvärt om, spelar det en stor och viktig roll för vår lika väl som hästens överlevnad. Smärtsinnet är avgörande för att alla levande varelser skall undvika svåra skador och genom det kunna överleva i den miljö vi befinner oss. Det fungerar precis likadant för hästar.

Smärta kan utlösa oönskade beteenden

Man måste vara medveten om att hästar kan reagera starkt när man ska behandla dem för exempelvis ett större sår. Hästen kan reagera med aggressivitet eller försöka fly undan eller också kanske den någorlunda fogligt finner sig i att bli undersökt och behandlad. Lugn och ro, att befinna sig i en välkänd miljö och med bekanta människor bidrar till att det blir mindre svårt att ge hästen den vård den behöver.

brunt-swb-sto-visar-hur-ont-hästen-har-genom-sitt-ansikte-painface

Foto: Lisa Chröisty

Det kan vara väldigt svårt att förutse hur en häst som skadat sig kommer att reagera när man skall behandla den. Normalt ”snälla och lätthanterliga” djur kan bli livsfarliga att hantera. Ett annat problem är att reaktionen inte behöver stå i direkt proportion till smärtan och skadans svårighetsgrad.

mörkbrun-swb-valack-visar-hur-ont-hästen-har-genom-sitt-ansikte-painface

❕ OBS: Kom ihåg att många av hästens reaktioner är reflexmässiga – och att smärta utlöser avvärjningsreaktioner. Hästen sparkar inte av elakhet!

Hästar som uppvisar oönskade beteende kopplat till smärta blir inte bättre av att du säger till eller bestraffar hästen. Det gör istället bara att hästen blir ännu mer svårhanterad i framtiden. De minnen hos hästar som är förknippade med obehag, smärta och rädsla ger nämligen de allra starkaste och mest bestående minnena.

Smärta – viktigt för hästens överlevnad

Smärtsinnet är evolutionärt ett ”nödvändigt ont” som hjälper människan såväl som hästen att undvika allvarliga skador och anpassa oss till den miljö vi lever i.

Ibland kan vi som hanterar hästar tycka att deras reaktioner på smärta inte alltid är så ”intelligenta”. Men där har vi nog fel. Låt oss titta litet närmare på vad smärta egentligen är och vad smärta har för betydelse för djur.

Smärta från inre organ i bröst och bukhåla har ofta en annan karaktär än smärta från huden. Dels är smärtan mer diffus, inte lika skarp (men kan vara det!) samt svår att placera var den egentligen kommer ifrån.

Kolik är ett särskilt smärttillstånd, som har stor betydelse hos häst, och är ett samlingsbegrepp för smärttillstånd i bukhålan. Det betyder att smärtan kan ha sitt ursprung i många olika organ. Därav följer att smärtan kan vara av väldigt olika karaktär, både vad gäller intensitet och varaktighet.

Inflammation i bröst eller bukhålans hinnor är förbundet med stark smärta eftersom bröst och bukhinnorna är väldigt rikligt försedda med smärtnerver.

brunt-svenskt-ridponny-sto-visar-hur-ont-hästen-har-genom-sitt-ansikte-painface

Smärta kan göra olika ont på olika hästar, precis som olika typer av smärta känns på specifika vis. Var vaksam på förändringar i hästens beteende och allmäntillstånd. Foto: Lisa Chröisty

Smärta kan göra ”olika ont”

Många olika faktorer påverkar hur smärtan uppfattas. Olika delar av kroppen är försedd med olika grad av känsel och vissa kroppsdelar har större smärtkänslighet än andra.

Om hästen är stressad eller väldigt fixerad vid någonting, till exempel vid tävling eller under ett slagsmål med en annan häst, så tycks den ”tåla mer” än om samma skada skulle inträffa i det lugna stallet.

Detta har med smärtreglerande system i nervsystemet att göra, som under en stund kan blockera en del av smärtförnimmelserna. När hästen sedan kommit i mål eller avslutat slagsmålet, så slår smärtan ut med full kraft.

swb-häst-grand-prix-visar-hur-ont-hästen-har-genom-dess-painface

När hästen är mycket fokuserad på ett moment, exempelvis under tävling eller ett slagsmål med en annan häst, kan den tillfälligt ”stänga av” smärta. Foto: Lisa Chröisty

Hästar kan dessutom visa väldigt olika reaktioner på samma skada. Även en och samma häst kan reagera väldigt olika vid två olika tillfällen.

Smärtupplevelsen påverkas som nämnts av stressnivån, men också av tidigare erfarenheter, av miljön hästen befinner sig i (hemma eller borta), av människornas uppträdande och av många andra faktorer.

Hästar minns smärta

En häst som känner rädsla reagerar ofta starkare, på ett ibland överdrivet sätt, för smärta. Rädsla för smärta kan sätta sig i hästens minne, och göra att hästen uppvisar oönskade beteenden på moment som tidigare gjort ont.

På samma sätt kan hästar vars skador ibland gör ont och ibland inte, vara svåra att förstå sig på.

En häst med exempelvis en ryggskada som bara smärtar vid vissa rörelser lär sig snart att just den rörelsen är förknippad med smärta. Hästen försöker naturligtvis undvika smärtan och vägrar därför att göra rörelsen. Hästen blir ”istadig” inte så lätt att begripa för ryttaren, men det är väl så viktigt att ha smärta som ett alternativ när man försöker reda ut varför hästen beter sig på ett oönskat vis – för både hästens och vår egen skull.

skimmel-svenskt-ridponny-i-spilta-visar-hur-ont-hästen-har-genom-sitt-ansikte-painface

Kort sammanfattat:

  • Hästar har ett välutvecklat smärtsinne men visar ofta subtila tecken
  • Vid behandling av större sår eller liknande kan hästen reagera instinktivt med kamp/flykt. Lugn miljö, metodiskt arbete och en extra hand kan vara till hjälp
  • Hästar reagerar olika på smärta och kan ”stänga ute” känslan under t.ex. slagsmål med andra hästar eller ett fokuserat tävlingsmoment
  • Rädsla för smärta kan sätta sig i hästens minne, och göra att hästen uppvisar oönskade beteenden på moment som tidigare gjort ont

Relaterat:

Text: Göran Dalin och Jenny Ennerdal, leg. veterinärer, 2014. Senast granskad 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.

hur-ont-hästen-har-går-att-avläsa-i-det-bruna-fullblodets-smärtansikte

Om du är nyfiken på forskning om smärta hos häst, kan du klicka dig vidare in på: