Om hästen

Bakben - leder och ben

Bakben - leder och ben

bakbenet-leder-och-ben(1)_717

Hästens vänstra bakben, sett från utsidan.

Bakbenet börjar upptill med bäckenet, som är sammansatt av flera olika ben som vuxit samman. Bäckenbenens olika utskott tjänstgör som viktiga muskelfästen för ryggens och bakbenens muskulatur.

höftleden ledar bäckenet mot lårbenet. Höftleden är en s k kulled med rörelseförmåga i alla riktningar. Rörligheten är dock förhållandevis liten med undantag för böjning och sträckning. Lårbenet är ett stort och kraftigt ben, som slutar i knäleden. På knäledens framsida finns knäskålen som glider i en fåra på lårbenet.

Nedanför knäleden finns ytterligare ett stort och kraftigt ben, skankbenet. På skankbenets utsida finns ett mindre ben som kallas vadbenet. Detta är hos hästen delvis tillbakabildat och slutar mitt på skanken. Skanken sträcker sig ner till hasleden. Hasleden är sammansatt av sex olika småben.

På ledens baksida finns hälbenet vars övre del utgör ett viktigt muskelfäste för bakbenets böjarmuskulatur.

Anatomin nedanför hasleden är lik frambenets: Skenbenet tillsammans med de två smala griffelbenen bildar underlag för skenan. Det är sedan skenbenet som ledar vidare i kotleden mot kotbenet. I kotledens bakre del finns två mindre triangelformade ben, kotsenbenen. Längre ner mot hoven finns sedan kronled och kronbens, samt hovled och hovben. På hovledens baksida finns ett litet smalt ben, strålbenet.