Om hästen

Kotled

Kotled

 

ben-och-led-grunderna(1)_1007[1]

Den porösa delen i mitten av hästens ben består av till stor del av hålrum. I hålrummet, som kallas märghålan finns benmärg. Märghålan övergår utåt i kompakt ben vilket ger benet dess hårdhet och styrka. Det kompakta benet omges av en benhinna som är rikligt försedd med blodkärl och nerver. Via blodkärlen i benhinnan får benet sin blodtillförsel.

Benets längdtillväxt sker framför allt i tillväxtzonerna. Dessa zoner utgörs hos den unga hästen av broskplattor där broskcellerna förökar sig och omvandlas till färdigt ben. Tillväxten i de stora rörbenen (t ex lårbenet) är avslutad när hästen uppnått tre till fyra års ålder.

Leden utgörs av ett ledvätskefyllt hålrum, utåt begränsat av ledkapseln. I ledkapseln finns speciella celler vilka har till funktion att producera just ledvätska. Ledvätskan är en gulaktig och något trögflytande vätska, vars viktigaste funktioner är att smörja, verka stötdämpande samt att transportera näringsämnen. Ledbrosket, som saknar egen blodförsörjning, får sin näringstillförsel via ledvätskan. En intakt ledvätska är därför mycket viktigt för en normal funktion hos hästens leder.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.