Om hästen

Tarmvägg

Hästens tarmvägg

tarmvaggen(1)_1002[1]

Från hästens tarminnehåll sker ett upptag av olika näringsämnen via tarmslemhinnan till lymfkärl och blodkärl. För att tarmväggens upptagningsyta ska bli så stor som möjligt är den kraftigt veckad och försedd med tarmludd.

Tarmluddet består av små fingerliknande utskott beklädda med slemhinna. Själva tarmväggen består av ett lager med bindväv samt två muskellager som är orienterade både cirkulärt runt tarmen och i dess längdriktning. Ytterst bekläds tarmen, liksom alla övriga organ i bukhålan, av bukhinnan.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.