Om hästen

Ärftliga fel inom hästaveln

Ärftliga fel hos hästar

Många defekter har en ärftlig bakgrund- men de nedärvs på olika sätt! Några exempel är osteochondros (”lösa benbitar”) och den dödliga sjukdomen OLWS hos painthästar. Ett forskningsprojekt vid SLU visar att det finns möjlighet att begränsa förekomsten av genetiskt betingade defekter genom avelsåtgärder.

Ärftliga fel hos hästar

Både arv och miljö spelar roll för den unga hästen. Foto: Carin Wrange

Lina Jönsson, Göran Dalin, Agneta Egenvall, Sofia Mikko och Jan Philipsson på olika institutioner vid SLU i Uppsala, har gjort en litteraturgenomgång om 13 defekter med sannolikt ärftlig bakgrund.

En inventering bland 11 avelsorganisationer inom europeisk ridhästavel har också gjorts för att kartlägga hur man hanterar defektfrågan i olika länder. Vidare har en genetisk analys gjorts av osteochondros och andra ”lösa benbitar” med hjälp av data från djursjukhus för att pröva möjligheten att använda sådan information i avelsarbetet.

Tillväxtsstörning i brosk

Osteochondros är en tillväxtstörning i brosk och kan förekomma i många olika leder. Störningen beror både på arv och på miljö. Ärftligheten är ungefär lika stor som för många prestationsegenskaper. I studien tittade man på nästan 3 200 hästar, varav 12,5 procent hade osteochondros.

Ett problem med informationen från djursjukhus är att fler hästar faktiskt hade undersökts men man kunde inte säkerställa exakt vilken häst och därmed vilken härstamning den hade.

Olika syn på defekter

Det är även problematiskt att hanteringen av genetiska defekter är väldigt olika mellan olika avelsförbund för varmblodiga ridhästar i Europa. För att förbättra avelsarbetet behövs både bättre individregistrering vid klinikundersökningar och en samordning av hanteringen av defekter mellan avelsförbunden, eftersom aveln blir allt mer internationell.

Vill du veta mest om ärftliga fel? Klicka på länken nedan: