Om hästen

Karpalled

Karpalled

karpalleden(1)_600

Hästens vänstra karpalled, sedd från utsidan.

Karpalleden ledar uppåt mot underarmsbenet och neråt mot skenbenet och griffelbenen.

Leden utgörs av två rader med småben:

  • I övre raden finns tre ben i själva leden och ett ben på baksidan kallat ärtbenet.
  • I undre raden finns vanligtvis tre ben, men ibland även ett fjärde.

Leden är uppdelad i olika ledavdelningar, en övre, en mellersta och en nedre. Den övre ledavdelningen utgörs av ett separat hålrum, medan den mellersta och den nedre har förbindelse med varandra.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.