Om hästen

Att välja hingst

Att välja hingst

Att välja hingst är en av uppfödarens roligaste uppgifter! Förr i tiden var hingstvalet oftast ganska lätt: man tog den hingst som stod närmast.

Idag har vi helt andra möjligheter. Dels att transportera hästar, men framförallt har seminteknikens utveckling inneburit en revolution för hästaveln. Idag kan man välja mellan hingstar från i princip hela världen.

IMG_3245

Många av dagens avelshingstar tävlas, som här Tornesch vid hopptävlingar i Falsterbo. För den som har tävling som avelsmål är det ett bra tillfälle att studera hingsten när den presterar. Foto: Carin Wrange

Vad vill du med din avel?

Innan du betäcker ditt sto måste du fundera över målet med din avel. Vad är du själv intresserad av? Är det dressyr, brukskörning, trav eller ridturer i skogen?

Ska du föda upp en tävlingshäst, familjehäst, häst för försäljning eller ha kvar den själv? Om du inte har målet klart för dig är risken stor att det blir misslyckat, antingen hästmässigt eller ekonomiskt, eller både och. Du bör också fundera på dina möjligheter att ta hand om föl och unghäst, både praktiskt och ekonomiskt. När du har funderat över detta så går du vidare till stoet.

Att välja hingst börjar med stoet

Vad är det för sto som ska användas i avel? Passar hon ditt avelsmål som du har satt upp? Lista stoets styrkor och svagheter. Har hon sådana kvaliteter att hon hör till den bättre hälften av stona i rasen och har egenskaper som det kan vara värt att föra vidare?

Om stoet inte är bedömt så försök att se till att få en objektiv bedömning av till exempel en domare. Stoet måste också vara frisk, fertil och får inte bära på några genetiska sjukdomar.

Om stoet har varit skadat bör du fundera en gång till över orsakerna till detta så att du inte betäcker ston med svagheter som kan vara ärftliga.

Vilka hingstar passar avelsmålet?

Leta fram hingstar med goda meriter i de egenskaper du har i ditt avelsmål. Antingen kan hingsten ha egna meriter, eller så kan han ha nedärvt sig väl om han har hunnit få många avkommor.

Rikta in dig på hingstar som förstärker stoets goda egenskaper och som kompenserar eventuella svagheter hos stoet. Ta ut en grupp på hingstar som motsvarar dina krav prestationsmässigt och typmässigt.

Yngre hingstar kan få ett plus i kanten om de har meriterade föräldrar och syskon. För äldre hingstar gäller att de ska ha bra avkommor. Meriterad stamtavla betyder inte mycket om hingsten visat sig ge dåliga/medelmåttiga avkommor.

Låt hjärtat vara med

Utgå från listan över hingstar som passar avelsmålet. Ta bort de hingstar som är för nära besläktade med stoet för att undvika inavel. Ta bort hingstar som med hänsyn till storlek eller eventuella exteriöra brister inte kan förväntas rätta till svagheter hos stoet.

Sedan är valet en fråga om att ”välja med hjärtat”. Försök att åka och titta på hingstarna ”live” och skapa dig en egen uppfattning om hingsten innan du bestämmer dig.

Titta gärna på ett flertal av hingstens avkommor om det är möjligt. Ta gärna råd av erfarna personer vid ditt val av hingst men kom ihåg att beslutet är ditt eget!