Om hästen

Hjärta

Hjärta

Det syrefattiga blodet utifrån kroppens olika delar samlas upp i hålvenerna. Blodet i hålvenerna tömmer sig i höger förmak. När höger förmak drar ihop sig sker en öppning av klaffarna mellan förmak och kammare och blodet strömmar ner i höger kammare. I nästa moment sker en sammandragning av höger kammare och blodet pressas vidare ut i lungartären. Klaffarna till förmaket är nu stängda så att blodet inte kan strömma tillbaka. Även i lungartärens början finns klaffar som hindrar att blodet sugs tillbaka till hjärtat när trycket sjunker i kammaren. Lungartären för blodet till lungorna där det syresätts.

Från lungorna återgår det syrerika blodet via lungvenerna till hjärtats vänstra förmak. I vänster förmak samlas blodet från de två lungorna upp för vidare transport till vänster kammare. Muskulaturen i vänster kammarvägg är mycket välutvecklad, och härifrån pumpas blodet med stor kraft ut i stora kroppspulsådern. Denna förgrenar sig och förser kroppens olika delar med syrerikt blod.

hastens-hjarta

Skiss av hästens hjärta sett från vänster sida Blå pilar = syrefattigt blod; Röda pilar = syresatt blod.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering Göran Dalin, SLU. 2014­01­29