Hästens miljö

Så påverkar träning av hästen dess skelett och leder

Hur påverkas hästens skelett och leder av träning?

Vid träning måste skelettet och lederna anpassa sig till ökade krav, annars tar de skada. Skelett och leder svarar på träning väldigt mycket långsammare än till exempel hjärta och muskler. Detta leder till att när vi tror att en häst är klar för tävling eller andra större prestationer, är det bara delar av hästen som är färdig.

hoppning-sliter-på-hästens-skelett-och-ben-i-landningen-genom-belastning
Hästens ben ska hålla för stora belastningar när den rids eller körs – för det behövs genomtänkt träning av lagom mängd och intensitet. Foto: Carin Wrange

Du kanske själv har lagt märke till att ju mer en häst tränas, desto mer klarar den av att göra. Den springer snabbare, hoppar bättre och klarar av allt svårare rörelser. Det kan räcka med ett par veckors intensiv träning för en häst att muskulärt starkare och få bättre kondition. Men! Skelett och leder hänger inte alltid med i den snabba utvecklingen.

Störst risk för skador – när skelett och leder glöms bort

Skelettet och lederna måste precis som hästens muskler anpassa sig till de ökade kraven, annars tar de skada – och det är just det som sker alltför ofta.

Sjukdomsstatistiken från veterinärer och försäkringsbolag visar att skador i skelett och leder står för nära hälften av behandlingstillfällena hos häst. Det här är ofta hästens arbetsskador. Många av skadorna skulle kunna undvikas om träningsprogrammen också syftade till att ge skelett och leder möjlighet att anpassa sig till prestationskraven.

Skelett och leder svarar på träning väldigt mycket långsammare än till exempel hjärta och muskler. Detta leder till att när vi tror att en häst är klar för tävling eller andra större prestationer, är det bara en del av hästen som är färdig. Hästen har fått stärkt kondition och fylligare muskultur, men delar som skelett, leder och senor kan fortfarande vara alltför svaga för ytterligare ansträngning.

hästens-skelett-och-leder-skadas-ofta-vid-överansträngning

”Att skynda långsamt” är ett vanligt talesätt gällande träning av hästar. Det kommer i grunden från att hästens skelett, leder och senor behöver längre tid på sig än hästens hjärta och muskler att bli starka nog för ökad ansträngning. Foto: Lisa Chröisty

Skelettet – levande vävnad som bryts ned och byggs upp

Benvävnad, alltså skelett, är levande vävnad som hos hästar precis som andra djur bryts ned och byggs upp över tid och vid ansträngning. Hästar som över huvud taget inte tränas kommer att långsamt förlora benvävnad. Vid medelhöga belastningar bibehålls mängden och kvaliteten på benet någorlunda konstant. Och vid överansträngning kan skador istället uppstå.

Kunskaperna om vad som sker i benvävnaden i skelettet vid ökad arbetsbelastning är mycket ofullständiga. Men precis som i musklerna sker en anpassning som innefattar både ökad mängd ben och förbättrad kvalitet på benet. Dessutom ökar benmängden just på de platser i skelettet som utsätts för större belastning eller yttre trauma/slag. Detta leder till att enskilda skelettbens utseende eller geometri kan förändras, exempelvis genom så kallade ”överben”.

För att hålla hästens benstomme stark är det även viktigt att hästen får tillräckligt med kalk och fosfor i sitt foder. Kvoten kalk/fosfor bör ligga på mellan 1,2-1,5 hos en vanligt arbetande häst.

hästens-skelett-och-leder-lagrar-kalcium-och-fosfor-kvot

Förutom att ha en stabiliserande funktion fungerar benvävnaden dessutom som en mineraldepå, varifrån hästen hämtar t.ex. kalcium och fosfor när behovet för det är extra stort, som vid dräktighet och digivning. Var noga med att hästen får tillräckliga mängder av dessa mineraler, och att kvoten kalk/fosfor ligger inom det rekommenderade spannet! Foto: Lisa Chröisty

Leder – många likheter med skelettet

Leder skall klara av två helt motsatta roller. Dels skall de ge maximal rörlighet när en extremitet lyfts upp från marken, böjs ihop, förs fram och sträcks ut för att sedan landa igen. Dels skall leden ge maximal stabilitet när extremiteten sätts i marken och belastas. Hos en galoppör eller travare sker detta 140 – 150 gånger per minut!

Lederna är en del av hästens kropp som vi egentligen vet väldigt litet om. En sak som vi emellertid vet säkert är att leder kräver rörelse för att vara friska och fungera väl. Precis som skelettets ben mår lederna bäst av att tränas upp med en successiv ökning av belastningen. Några delar av leden är särskilt viktiga att stärka, inte minst benet alldeles under ledbrosket – samt själva ledbrosket i sig.

Därför kräver lederna att hästen rör på sig

Hästens leder ”smörjs” av ledvätska. För att ledvätskan kontinuerligt ska fyllas på i leden behövs en pump-mekanism som aktiveras av rörelse. När en led belastas trycks ledbrosken ihop och vätska pressas ut i ledhålan. När leden sedan avlastas kommer vätska att sugas in från ledhålan i brosket. Då följer näring med. Fungerar inte denna ”broskpump” får inte ledbrosken tillräckligt med näring och de blir mer skadebenägna.

Träning gör att ledbrosken blir tjockare och ”pumpmekanismen” effektivare. Leden klarar därmed successivt allt större belastningar.

hästens-leder-och-skelett-stärks-eller-slits-av-rörelse

Vad är då nyckeln till framgång när det gäller styrka i hästens leder och skelett? Jo – en sådan verkar stavas ”hög belastning – under kort tid”. Läs mer nedan! Foto: Lars Roepstorff

Nyckel till framgång: Höga belastningar under kort tid

För att faktiskt stärka hästen i grunden krävs alltså att skelettet och lederna utsätts för relativt stora belastningar – men ändock inte alltför höga. Och hur vet man då vad som är lagom?

Jo. Det tycks vara så att belastningarna måste vara intensiva – men inte långvariga.

En kort stund med högre belastning räcker alltså, då skelettvävnaden sedan har en ”minnesfunktion” som gör att ytterligare träning på lägre belastningsnivå ända leder till den önskade effekten – och därmed fortsätter stärka benet. Så, att korta stunder anstränga hästen intensivt, för att sedan den större tiden av hästens träning hålla träningen på en mindre ansträngande nivå – verkar vara en nyckel. På så sätt ser du till att hela hästens kropp stärker sig och gör sig redo för allt mer krävande utmaningar – och genom det undviker att hästen skadar sig.

hästen-skelett-skadas-lika-ofta-som-leder-och-senor-inom-dressyr-och-hoppning

Kort sammanfattning:

  • Hästens kondition och muskulatur utvecklas mycket snabbare än skelett och leder. Därför behöver man ”skynda långsamt” med hästens träning så att hästen inte skadas på vägen.

Träning är dock viktigt för hästen, inte minst eftersom man vet att:

  • Hästar som över huvud taget inte tränas kommer att långsamt förlora styrka och smidighet i skelett och leder
  • Vid medelhöga belastningar bibehålls mängden och kvaliteten på skelett och leder någorlunda konstant
  • Och vid överansträngning kan slitage och skador istället uppstå