Om hästen

Dräktighet häst

Dräktighet

Hur blev det? Är stoet dräktigt eller inte? Det är viktiga och spännande frågor för alla hästuppfödare.

dräktigt-sto-häst-avel

Hos det här stoet är fölningen inte långt borta. Efter att veterinär konstaterat dräktighet hos ett sto finns med mycket att tänka på för den som sköter om hästen. Foto: Carin Wrange

Redan 16-17 dagar efter betäckning/insemination kan man göra en första dräktighetsundersökning med hjälp av ultraljud.

Eftersom den tidiga dräktigheten är en känslig fas för fostret måste man senare kontrollera att dräktigheten kvarstår. Det görs lämpligen vid 6 veckors dräktighet genom rektalisering.

Har man dessutom tillgång till ultraljudsapparat kan man även kontrollera att fostret utvecklats normalt. Vid foster-/fölförsäkring krävs ofta en kontroll vid 90 dagars dräktighet – kontrollera med försäkringsbolaget!

Ett sto är dräktigt i ungefär 11 månader, men det kan variera plus eller minus tre veckor. Föl som föds för tidigt har sämre prognos att klara sig än föl som föds efter beräknat datum.

Till sist: Även om dräktighet inte är en sjukdom utan ett ”normalt” tillstånd måste man komma ihåg att ge det dräktiga stoet god omvårdnad och utfodring samt att inte utsätta henne för onormal stress och påfrestningar under någon del av dräktigheten. Detta gäller särskilt den tidiga delen av dräktigheten.