Om hästen

Mag-tarmkanal

Hästens mag-tarmkanal

mag-tarm(1)_995[1]

Hästens mag-tarmkanal börjar i munhålan. Figuren återger anatomin från övre magmunnen, det ställe där foderstrupen mynnar i magsäcken. Magsäcken tömmer sig via nedre magmunnen till tolvfingertarmen, som är den en meter långa första delen av tunntarmen. Därefter fortsätter tarminnehållet vidare genom tunntarmen som hos en vuxen häst är cirka 30 meter lång fram till blindtarmen. Blindtarmen är hos hästar stor till volymen och rymmer 30-40 liter.

Här startar en nedbrytning av tarminnehållet med hjälp av bakterier och andra mikroorganismer. Innehållet fortsätter sedan till den stora grovtarmen. Grovtarmen som upptar en stor del av bukhålans nedre och främre delar, övergår i lilla grovtarmen. Denna transporterar innehållet mot ändtarmen där träckbollar formas för tömning via ändtarmsöppningen. Tarmarna är upphängda i en tunn hinna som kallas tarmkrös. Hela tarmkröset utgår från ett ställe högt uppe i bukhålan mot ryggen. Här passerar de stora blodkärl som försörjer tarmarna med blod. Detta område kallas krösroten.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.