Om hästen

Förebyggande åtgärder

För dagbok över din häst

Ett bra sätt för att över tid följa hästens hälsa och beteende är att skriva en dagbok. Skulle du misstänka att hästen inte mår bra har du ett bra ställe att gå tillbaka till för att se hur hästen brukar vara och hur den betett sig och mått över tid. Det är också ett bra sätt att följa träningsutveckling.

allemansratten-i-sverige-for-ryttare

Hur minns du den här ridturen? Var hästen som vanligt eller upptäckte du någon avvikelse?Foto: Carin Wrange

Hästens hovar måste skötas

Regelbunden hovvård/skoning utfört av en utbildad hovslagare är viktigt för att hästens hovar ska må bra och hästen ska kunna röra sig på ett balanserat sätt.

De flesta hästar som rids behöver skos för att hovarna ska hålla för belastning och inte gå sönder. Det finns dock hästar som klarar sig bra barfota med bra hovvård, framförallt om de rids/rör sig på mjuka underlag. Man rekommenderar att hästarna verkas/skos var 6-8: onde vecka men intervallet kan behöva anpassas efter hästarnas förutsättningar. Då en stor del av hästarnas hältor kommer ifrån hovarna och hovrelaterade sjukdomar är det extremt viktigt med god hovvård för hästens välfärd.

Läs mer:
Om hovvård och hovrelaterade sjukdomar.

skoning-häst-hovslagare

Regelbunden hovvård är viktigt för hästens välfärd. Foto: Carin Wrange

Håll parasiterna borta

Regelbunden parasit/maskkontroll, mockning utav hagar samt avmaskning vid behov är viktigt för att förebygga sjukdomar som är orsakade av maskinfektion.
De flesta hästar bär hela tiden på en mindre mängd parasiter, framför allt blodmask. Så länge parasitbördan är liten är hästen vanligen inte påverkad av den, men vid större mängder mask eller vid vissa typer av maskinfektioner ökar risken för kolik. Det går också åt energi vid en maskinfektion, varför hästar med större mängder mask kan tappa vikt och se glanslösa ut i pälsen.
Därför bör man, genom ett träckprov, som skickas till särskilda laboratorier, kontrollera vilka maskar som finns i hästens mag-tarm kanal och även uppskatta mängden. Kom även ihåg att vid analays av träck begära odling eller PCR-analys för att få information om förekomst av stor blodmask som är hästens farligaste parasit. Med hjälp av den informationen kan veterinären ge råd om avmaskning. Man bör alltså inte avmaska på rutin eftersom frikostig användning utav avmaskningsmedel har lett till och leder till resistensutveckling.
Något som också är viktigt är att mocka hästens hage eftersom maskinfektioner sprids via ägg som kommer ut med hästens avföring. Även om du avmaskar hästen men släpper ut den i en hage där det ligger mycket träck med maskägg riskerar hästen att snabbt infekteras på nytt. Ett sätt att komma runt detta är att växla beten och låta dem vila, alternativt låta ett annat djurslag med andra parasiter beta där.

Läs mer:
Om hästens parasiter på Hästsverige.

parasitbekämpning-dammsugare-hästgödsel-hästhage

Mockning av hage, antingen manuellt eller med dammsugare, är ett mycket effektivt sätt att minska mängden parasiter i hästhagen. Foto: Carin Wrange

Undersök hästens tänder

Utöver hältor och andra sjukdomar är problem med tänder och munhålan extremt vanligt hos hästar. Dock är det ett område som inte ses så lätt från utsidan så man kan lätt missa skador och sjukdomar inne i hästens munhåla. Av den anledningen är det viktigt att låta en veterinär som är vidareutbildad inom hästens tänder göra en undersökning.
Förr gavs ofta rådet att hästen skulle kollas en gång/år. Men beroende på hästens munstatus kan detta intervall individanpassas så att det ibland är kortare eller längre beroende på vad som behöver åtgärdas. Ju snabbare man upptäcker problemen, ju enklare åtgärder behövs som regel för att lösa problemet.
Vanliga problem i munhålan är sår i munslemhinnan, ofta orsakade utav bett och utrustning, sår på grund av hakbildning, foderinpackningar mellan tänder, sprickbildningar på tändernas yta, tandfrakturer och karies.

Läs mer:
Om hästens munhåla och tänder på HästSverige.

Om bett och munproblem hos häst. Kandidatarbete vid veterinärprogrammet, SLU, av Thérese Lundberg.

 

tandvård-häst-munhåla

Hästens tänder och munhåla behöver regelbundet undersökas. Hur ofta beror på individen. Foto: Carin Wrange

Årlig hälsokontroll hos veterinär

Det är en god idé att man utöver sin egen kontroll utav hästen överlåter en djupare undersökning till veterinär som arbetar med hälsokontroller och hästens rörelseapparat.

Veterinären känner igenom hästens kropp, tittar på den i rörelse i alla gångarter, undersöker slemhinnor, lymfknutor, hostreflex samt lyssnar på hästens hjärta och lungor. Det är en fördel om samma veterinär lär känna hästen så att hon eller han kan upptäcka mindre saker som eventuellt dykt upp jämfört med hästens normalläge.

veterinär-lyssnar-hjärta-lungor

Att lyssna på hjärta och lungor är en del av hälsokontroll av häst. Foto:

häst-hältkontroll-veterinär

Vid rörelsekontroll får hästen gå och springa rakt fram på ett jämnt och hårt underlag. Böjprov kan även utföras som en del i rörelsekontrollen. Foto: Izabella Granswed

böjprov-häst-framben

Böjprov av framben hos häst. Foto: Izabella Granswed

Undvik skador hos hästen

Eftersom hälta är den vanligaste anledningen till att hästägare söker veterinär vill man såklart veta vad man ska göra för att undvika detta.

Tyvärr finns inte ett enkelt svar på frågan eftersom det handlar om flera kombinerade faktorer. En grundregel är att hästen ska ha en god hälsa och fysik vilket hela detta avsnitt handlar om. Utöver det är individanpassning, utrustning, rätt häst för uppgiften, variation utav träning och underlag samt ryttaren eller kuskens kunskap och inverkan mycket viktiga faktorer.

Läs mer: 
Om träning av häst

Lär dig att se hälta hos häst.

 

träning-häst-underlag-gräs

Träning på olika sorters underlag, som här en gräsvall, främjar hållbarheten hos hästar. Foto: Désirée Ekvall

Undvik att sprida smitta

Hästar kan drabbas av smittsamma infektioner precis som vi människor. Vanliga infektioner är olika typer av förkylningsvirus och även bakteriella infektioner som sätter sig på luftvägarna.
Kvarkabakterier och herpesviruset EHV 1 är mycket smittsamma infektioner som kan ha en stor negativ inverkan på hästens välfärd. Dessa infektioner är anmälningspliktiga.

Vi som hästägare måste ta vårt ansvar i att minska smittspridning. Tänk på att aldrig äventyra din eller andra hästars hälsa genom att till exempel åka på tävling eller träning om du misstänker smittsam sjukdom i stallet där din häst står.

Läs mer:
Om infektioner och hur du som hästägare kan minska smittspridning.

 

Anlita alltid utbildad personal

Som hästägare är det viktigt känna till gruppen Djurhälsopersonal. Till denna grupp räknas legitimerad veterinär, legitimerad djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, godkänd legitimerad tandläkare och godkänd legitimerad sjuksköterska. Dessa yrkesgrupper har genomgått en godkänd utbildning och har ett lagstadgat krav på sig att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Dessa yrkesgrupper är de som bör ta hand om sjuka hästar i första hand. Ett generellt råd för att koppla detta till välfärd är att hästen vid misstanke om sjukdom alltid bör undersökas av veterinär.

Många hästägare upplever att deras hästar blir hjälpta av olika ”alternativa behandlingsmetoder”. Dessa får dock aldrig ersätta veterinärmedicinsk vård om hästen är sjuk eller skadad. Populära alternativmedicinska behandlingar på häst är bland annat kiropraktik, osteopati, massage, stretching, laser & magnetterapi, olika typer av ljusterapi, homeopati, terapeutiskt ultraljud, akupunktur mm. Vissa av dessa metoder har visat sig ha positiva effekter på en del hästar medan andra har visats vara verkningslösa.

Veterinärer kan rekommendera alternativa behandlingar, t.ex. om hästen är diagnosticerat för rehabilitering efter en skada, och är då ett beslut grundat på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Veta mer:
Läs mer om alternativa metoder och deras evidens i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) kollegiums rapport (2013)

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU och Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik

2019-04-21