Om hästen

Hov - underifrån

Hov - underifrån

hoven-sedd-underifran(1)_909

Hästens hov, sedd underifrån.

Hoven delas in i tre delar;

  • -,
  • sido
  • och traktdelarna.

Hovens vägghorn bildar en hård och slitstark yttre del, som kallas bärranden. Denna består av ett yttre mörkfärgat vägghorn och ett inre ljusare horn som kallas vita linjen.

Innanför vita linjen lamellranden, vilken utgörs av horn som är ordnat i parallella lameller – ”ränder”.

I traktdelen bildar bärranden en vinkel inåt-framåt. Detta område kallas hörnstödet. Största delen av hovens undersida utgörs av sulan.

I hovens bakre mittre del finns den triangelformade strålen. Denna är på sidorna omgiven av sidostrålfårorna och i mitten delad av mittstrålfåran. Strålen övergår bakåt-uppåt i ballarna vars horn är tunt och mjukt.

Relaterat