Om hästen

Tån - leder, bursor och senskidor

Tån - leder, bursor och senskidor

Ledfickor, bursor och senskidor i tåregionen

tan-leder-bursor-senskidor(1)_1010

I tådelen finns flera ledvätskefyllda hålrum. De har som funktion att på vissa utsatta ställen smörja, fördela trycket och verka stötdämpande.

Kotledens ledficka finns mellan skenbenet och gaffelbandet. Även på framsidan av leden bildar ledkapseln en ficka uppåt. Denna blir dock märkbar först när leden är kraftigt utfylld med ledvätska. Kronledens ledhåla är begränsad av en stram ledkapsel och kraftiga ligament. Hovledens ledkapsel kan kännas på framsidan i kronranden på var sida om fästet till den långa tåsträckaren. I hovledens bakkant är strålbenet beläget. Mellan djupa böjsenan och strålbenet finns strålbensbursan. Denna fördelar trycket mellan senan och strålbenet. På kotledens baksida går djupa och ytliga böjsenorna tillsammans i kotsenskidan.