Om hästen

Luktsinne

Hästens luktsinne

Jämfört med hästens övriga sinnen är väldigt litet känt om hästens luktsinne. Samtidigt vet vi att dofter och doftsignaler i en del situationer har stor betydelse för hästar. 

Precis som syn och hörsel är hästens luktsinne ett ”fjärrsinne”, som kan uppfatta signaler på långt håll. Hästens luktsinne är betydelsefullt inom flera områden, exempelvis:

  • Vid revirmarkering
  • För att snabbt upptäcka rovdjur
  • Vid vatten och födosök
  • För socialt beteende, till exempel vid parning
  • För att hästen ska kunna orientera sig
  • Samt för identifiering av andra hästar

Osynlig kommunikation

Luktsinnet spelar en roll för identifiering av andra hästar. Detta gäller både sto och föl, vuxna hästar, hingstar och ston. Luktämnen utsöndras bland annat i hudkörtlar samt med urin och träck. Hästar kan till exempel avgöra om träcken härrör från en hingst eller från ett sto.

Doftämnen spelar en viktig roll för en ”osynlig” kommunikation mellan djur, inklusive hästar. Ofta spelar dessa doftämnen, feromoner som de också kallas, en viktig roll för fortplantningen. Feromoner kan till exempel signalera att ett sto befinner sig i brunst.

⇨ Läs mer om hästavel här!

två-swb-hästar-hälsar-tack-vare-hästens-välutvecklade-luktsinne-som-är-viktigt-vid-identifiering

Hästens luktsinne spelar en viktig roll bland annat när det handlar om att identifiera andra hästar. Varje häst har sin unika doft, som kommer både från doftkörtlar i huden samt dess träck och urin. Foto: Lisa Chröisty

En rikare doftvärld

Hästens luktsinne är väldigt välutvecklat jämfört med människans – de lever helt enkelt i en större och rikare ”doftvärld”. Något som kan vara viktigt att komma ihåg när vi inte förstår oss på hästens beteende.

I bakre delen av näshålorna finns luktslemhinnan där inandningsluften passerar med luktämnen som fastnar på slemhinnans luktreceptorer. Hästens luktslemhinna är väsentligt mycket större än människans, något som avspeglar lukternas betydelse för dessa djur.

Hästar som flemar

När hästen skall undersöka lukter närmare så ”sniffar” den ofta på föremålet. Då kommer luften att kraftigt virvla över luktslemhinnan och kan på så vis analyseras bättre. Från hästens luktslemhinna går nervbanor till olika delar av dess hjärna – bland annat till delar som styr grundläggande funktioner som födosök och fortplantning.

bilder kalender 2011 027

Dofter av olika slag kan få hästar att flema, vilket innebär att den drar upp överläppen. Foto: Carin Wrange

Många hästar lyfter överläppen och så kallat flemar när de luktat ingående på vissa föremål, eller hästar. Man tror att det är på grund av en retning av luktslemhinnan i det så kallade Jakobssonska organet (en kanal i botten på vardera näshåla med en öppning ut mot näshålan) som flemning utlöses.

Flemning ser man när hingsten undersöker det brunstiga stoet, som då urinerar. Man föreställer sig att feromoner i stourinen påverkar det Jakobssonska organet och därmed utlöser flemningsbeteendet. Även ston och föl visar flemning, till exempel vid kontakt med urin eller träck.

Text: Göran Dalin och Jenny Ennerdal, leg. veterinärer, 2014. Senast granskad 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.