Om hästen

Tån - leder och ben

Tån - leder och ben

Tån är partiet från kotleden och nedåt. Hästen är en tåspetsgångare som alltså står och går på på den yttersta tåspetsen.

tan-leder-och-ben1(1)_1004

Ritning av nedre delen av hästens skena, samt tån.

Nedanför karpalleden på frambenet och hasleden på bakbenet finns skenbenet. På skenbenets bakre in- och utsida finns de smala griffelbenen.

Skenbenet ledar neråt i kotleden mot kotbenet. I kotledens bakre del finns två triangelformade ben, kotsenbenen. Dessa ger kotleden ett bakre stöd och är även viktiga fästpunkter för gaffelbandet. Kotbenet ledar i kronleden mot kronbenet, som i sin tur i hovleden ledar mot hovbenet.

På hovledens baksida finns ett mindre ben, strålbenet, som fördelar trycket från djupa böjsenan som fäster på hovbenets undersida.

tan-leder-och-ben2(1)_1007

Bilden nedan visar en genomskärning av kotleden hos en ung växande häst.

Skelettet i hästens ben växer och tätnar succesivt under hästens unghästår. Se bilden ovan.

Relaterat

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.