Om hästen

Tån - senor och ligament

Tån - senor och ligament

Senor och ligament kring kot-, kron- och hovlederna

tan-senor-och-ligament(1)_1023

Tådelen utsätts för mycket stora belastningar när hästen travar eller galopperar i tävlingsfart. Benets nedre delar är därför uppbyggda med en välutvecklad sen- och ligamentapparat. Största delen av belastningen sker på benets baksida.

Från karpalledens baksida ner till kotsenbenen sträcker sig gaffelbandet. Detta fortsätter från kotsenbenen framåt – neråt i gaffelbandsgrenarna, en på insidan och en på utsidan. Dessa fäster sedan tillsammans med långa tåsträckaren på kot-, kron- och hovbenen. Lederna är på sidorna stabiliserade av sidoligament. Från kotledens bakkant till kronbenet sträcker sig det nedre gaffelbandet.

På skenbenets baksida ligger de två böjsenorna. Den djupa böjsenan har sitt ursprung i den djupa böjarmuskeln och slutar i sitt fäste på hovbenets undersida. Vid kotleden ligger djupa böjsenan tillsammans med ytliga böjsenan i kotsenskidan. Ytliga böjsenan har också sitt ursprung i en muskel högre upp på benets baksida och fäster på kot- och kronbenen. I kotledsområdet hålls dessa senor i läge av olika ligament. Ett av dessa är det tvärgående annularligamentet.