Hästens miljö

Läkemedel & dopning

Läkemedel & dopning

En häst som behöver någon form av läkemedel anses inte vara i tävlingsmässigt skick och ska inte tävla, oavsett disciplin. 

Läkemedel som används till häst medför karenstid innan hästen får tävla igen. Hur lång karenstid olika läkemedel har, finns presenterat hos Svenska Ridsportförbundet (senast uppdaterad 2023.03-01). Tänk på att även avmaskningsmedel innebär tävlingskarens med 96 timmar.

avmaskning-av-häst-kan-innebära-doping-genom-karenstid

Tänk på att avmaskningsmedel för hästar innebär tävlingskarens med 96 timmar. Foto: Lisa Chröisty

Vid såväl tävling som träning kan det förekomma provtagning av hästar för att undersöka om det finns någon otillåten substans i hästens kropp med syfte att påverka hästens prestation. Det klassas i så fall som dopning av hästen. Inom travet tas varje år cirka 4 500 dopningsprov. Inom ridsport görs cirka 400 tester på häst och cirka 50 på ponny.

Läkemedel

Läkemedel som är inregistrerade i Sverige för användning till djur finns i Fass Vet. Förutom dessa läkemedel har veterinärer också möjlighet att använda läkemedel inregistrerade för människa till djuren.

På Svensk Travsport hittar du regler för läkemedelsanvändning.

Dopning

Med dopning menas vanligen åtgärder eller medel som kan påverka djurets temperament eller prestations­förmåga. Mer specifikt har dopning definierats som ”tillförsel av i foder ej naturligt före­kommande ämnen, eller av i foder naturligt före­kommande ämnen men i onormal mängd. Likaså ämnen och åtgärder som kan ha allmän eller lokal­påverkande effekt”.

Man brukar dela upp dopnings­begreppet i positiv, negativ, ”terapeutisk” och oavsiktlig dopning. Till detta kan också läggas olika försök att maskera dopning samt numera även risken för gendopning.

Läs mer om dopningsprov, karenstider samt forskning: