Hästens miljö

Karenstider för tävling

Karenstider för tävling

Hästar som tävlas eller tränas för tävling får inte vara påverkade av läkemedel. Därför finns det så kallade karenstider för tävling. Karenstiden är den tid som minst måste gå från att hästen fått sin sista läkemedelsdos tills den tävlar eller tränas på ett tävlingsliknande sätt. 

Man får inte heller påverka hästens prestationsförmåga eller temperament på annat sätt inför eller under en tävling så även vissa behandlingsmetoder har karenstider för tävling.

Jordbruksverket lagstiftar om vad som gäller när man ska tävla med hästar. Lagarna är alla skyldiga att känna till och följa.

Sportorganisationerna, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Svensk Galopp (SG) och Svensk Travsport (ST), har från 2019 samordnat reglerna för karenstider. Listan för karenstider är framtagen i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee). I NEMAC ingår förutom de svenska organisationerna Det Norske Travselskap (DNT), Norsk Jockeyklub (NJ), Dansk Travsports Centralforbund (DTC) och Dansk Galop (DG).

Listan består av två delar:
A-listan som innehåller substanser och behandlingsmetoder som är förbjudna för hästar inför och i samband med tävling och träning samt
B-listan som innehåller substanser som är förbjudna vid tävling och deras karenstid för tävling samt behandlingsmetoder som har karenstid för tävling.
C-listan som innehåller lista över tider för tävlingsförbud.

Listan kan revideras flera gånger per år. OBS! Ny lista från och med 2022-10-01.

En aktuell lista över karenstider kan alltid hämtas från respektive förbunds officiella hemsida i NEMAC:s medlemsländer.

Grundregeln är att ALLA läkemedel har en karenstid för tävling på minst 96 timmar (4 dygn). Det finns enstaka undantag som inte har någon karenstid, alltså 0 timmar. Injektioner har generellt en karenstid på 96 timmar förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid. Ledinjektioner har generellt en karenstid om 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid.

Vaccinationer har också karenstid för tävling. Vid vaccinering mot hästinfluensa gäller 7 dygns karens innan tävling. Även avmaskning av häst innebär karenstid på 4 dygn (96 timmar).

Din veterinär kan hjälpa dig med information om vilka läkemedel/behandlingar hästen fått och var du hittar karenstider för dem.

Allmän information om karenstider för tävling finns här:

 

Källa: Jordbruksverket, Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundet 2022-10-01