Sjukdomar & skador

Stallpärm

Stallpärm med viktig information

Om en häst blir skadad eller sjuk är det viktigt att alla i stallet kan få tag på någon som är ansvarig för hästen.

Ibland är det så akut att man måste ringa veterinär direkt och då behöver man veta till exempel om hästen är försäkrad, hur gammal den är och när hästen senast blev vaccinerad mot stelkramp.

Därför är det bra att ha en pärm eller ett anslag i stallet med uppgifterna för varje häst. Här är ett förslag till vilka uppgifter som ska vara med. Många av de uppgifter som listas nedan finns i hästens pass. Alla hästar i Sverige ska ha pass. Skälet till det kan du läsa mer om HÄR.

Uppgifter som kan samlas i en ”stallpärm” för alla hästar

Hästens namn:
Ras:
Kön:
Födelseår:

Ägarens namn:
Ägarens adress:
Telefon hem:
Telefon arbete:

Veterinär:
Telefon:
Hovslagare:
Telefon:

Försäkringsbolag:
Vaccinationer (år – mån)
Influensa:
Stelkramp:
Övrigt:

Avmaskning (preparat, år – mån):

Övrigt (tidigare skador / sjukdomar):

Tillbaka till veterinärbesök »