Sjukdomar & skador

Botulism

Botulism ger en dödlig förlamning

Botulism orsakas av det mycket starka nervgiftet botulinumtoxin. Giftet (toxinet) bildas av bakterien Clostridium botulinum som trivs bäst i syrefri miljö.

Hästar är extremt känsliga för giftet. Ett antal hästar i Sverige drabbas årligen av botulism och de flesta dör. Det är svårt att bevisa diagnosen men symptomen är ofta ganska typiska.

När hästen får botulism märks det ofta på att de inte kan svälja sitt foder och vatten.
Den blir slapp i ansiktet och får svårt att gå. Hästen kan i slutskedet inte resa sig och dör då inom 48-72 timmar. Ofta drabbas flera hästar på samma gård.

Den vanligaste förgiftningsvägen vid botulism hos vuxna hästar är att de äter foder eller strö som innehåller toxin. Bakteriernas sporer kan finnas i jord, gödsel, gammal förmultnade växtdelar och döda djur. Om sådant kommer med i fodret vid skörden kan sporerna växa till och toxin bildas.

Inplastade-balar-för-att-hästar-inte-ska-få-botulism

Inplastade balar ska förvaras så att fåglar och gnagare inte gör åverkan på dem. Illustration: Helena Johansson, SVA

För att hålla hästarna friska måste fodret vara bra. Kassera (släng bort) allt foder med tvivelaktig hygienisk kvalitet. För att undvika föroreningar i vallfoder (hö, hösilage, ensilage) och även i halm är det viktigt att undvika inblandning av jord, gödsel, kadaver med mera. Hö bör skulltorkas och skyddas mot fukt. Inplastat vallfoder bör lagras så att plasten skyddas mot skador.

För att uppnå en bra konservering i inplastade balar bör torrsubstanshalten (ts-halten) vara jämn och ligga i intervallet 45-65 procent. Lägre ts-halt medför ökad risk för bakteriella feljäsningar, främst enterobakterier och klostridier. Ts-halter över 65-70 procent medför ökad risk för mögeltillväxt men är inte heller någon garanti för att botulin inte kan bildas i fodret. pH-värdet bör i alla inplastade foder understiga 7,0.
Även spannmål och andra torra kraftfoder kan utgöra en risk för botulism om det inte hanteras korrekt. All spannmål och andra torra kraftfodermedel ska lagras skyddat mot fukt och gnagare.

Allt foder bör inspekteras noga innan utfodring och om det har avvikande lukt, färg och/eller struktur bör man vara extra uppmärksam. Hö ska lukta friskt och ha en torr struktur. Inplastat vallfoder ska också lukta friskt. En normal variation i lukt finns eftersom ett blötare ensilage luktar mer syrligt och har en brunare färg än ett torrare hösilage, utan att det behöver vara något hygieniskt fel. Om fodret luktar ammoniak och/eller smörsyra är det tydliga tecken på feljäsning och ska kasseras.
Foder som bär synliga tecken på inblandning av jord, gödsel, gammal förna och kadaver kan leda till allvarliga hälsoproblem, oavsett foderslag. Man ska inte bara sortera bort de delar som är förorenade och utfodra med resten av till exempel en bal, utan man ska kassera hela balen.

Utfodringsförfarandet är också viktigt. Vallfoder som serveras utomhus och blir nedtrampat i lera kan utgöra en risk, liksom krubbor och foderhäckar/hoar som inte rengörs. Inplastade balar som öppnats måste förbrukas innan varmgång uppkommer. Vanligtvis är hållbarheten begränsad till 3-5 dygn under tidig höst och vår och något längre under kallare väderlek.
Hästar på bete kan också drabbas av botulism. Även gräsklipp i stora högar som blivit mycket varma har orsakat botulism hos hästar. Det finns vaccin för hästar mot botulism av typ B med god effekt. Fullgott skydd förväntas två veckor efter tredje grundvaccineringen.

Tillbaka till Nervsystemets sjukdomar >>

Relaterat: