Sjukdomar & skador

West Nile-virus

West Nile-virus, har svenska hästar det?

West Nile-feber orsakas av ett virus som sprids via myggor och vilda fåglar. Idag finns inte sjukdomen i Sverige (2014) men ett fall har förekommit hos en resande person.

Det finns en risk att West Nile-virus kan komma med flyttfåglar och rätt sorts myggor. Utbrott bland människor eller hästar har förekommit i flera europeiska länder och även i bland annat USA, Israel och Ryssland.

En del fågelarter kan bära på virus utan att själva bli sjuka, medan andra dör av det. Virus kan föras över med en mygga från en smittad fågel till en människa eller till en häst. Blodprodukter kan också smitta.

Smittan sprids snabbt

Häst och människa kan drabbas av sjukdomen, men sprider normalt sett inte smittan vidare själva vid direktkontakt eller via myggor. Man bör vara medveten om riskerna när man reser med sin häst i länder där sjukdomen förekommer. I Sverige undersöks misstänkta fall och virus har inte påträffats här i landet. När West Nile-virus upptäcktes i USA i slutet på 1990-talet orsakade det stor dödlighet hos vilda fåglar. Sedan spreds viruset lavinartat med tiotusentals sjuka hästar och människor under de följande åren.

Hos människor kan viruset ge en sjukdom som kallas West Nile-feber, som liknar influensa med feber och värk i huvudet och musklerna. I vissa fall drabbas nervsystemet med hjärninflammation, förlamningssymptom och risk för död. Inflammation i hjärtmuskeln och njurarna förekommer också.

Vaccin till hästar kan förebygga

Hästar får sällan feber men nervsystemet påverkas med förändrat medvetande, vinglighet och olika grad av förlamning. Ungefär 30 procent av hästar som drabbas av sjukdomen  i USA dör. De som blir klart bättre under första veckan av sjukdomen brukar oftast tillfriskna helt.

Det finns inget verksamt läkemedel mot West Nile-virus hos en sjuk häst. I USA vaccineras hästar förebyggande mot West Nile-virus som en del av skötselrutinerna. Vaccinerna ger ett bra skydd för hästen. Inget vaccin finns dock för människor.

Ansvarig författare: SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2014-08-11

Se en film på symptom hos hästar med West Nile virus (på engelska)!

West Nile-virus

Du kan få veta mer om West Nile – virus hos häst genom att följa denna länk

Ansvarig författare: SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2014-08-11