Virus hos fåglar kan ge sjuka hästar

Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. För hästar kan WNV ge allvarlig sjukdom. Det rapporterar SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i ett pressmeddelande.

Salmonellasmitta

SVA vill ha hjälp från allmänheten för att hitta döda fåglar i syfte att kunna kartlägga spridning av West Nile virus, en sjukdom som kan drabba hästar. Foto: Julio Gonzalez

Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är därför ett effektivt sätt att tidigt upptäcka sjukdomen.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu om allmänhetens hjälp med att rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven. Det är för att klartlägga spridningen av West Nile-virus, som kan orsaka svår sjukdom hos häst.

Många hästar som smittas av WNV får antingen inga symtom alls eller enbart övergående feber och tillfrisknar då oftast komplikationsfritt. Vissa hästar har dock utvecklat allvarlig sjukdom med neurologiska symtom.

För att förstärka övervakningen och förbättra möjligheten till tidig upptäckt i Sverige har SVA, med medel från Naturvårdsverket, påbörjat projektet för att analysera förekomst av WNV och USUV hos vilda fåglar. SVA ber allmänheten om hjälp med inrapportering av sjuka och döda vilda fåglar genom online-formuläret.

– SVA kan också komma att be rapportören att skicka in döda fåglar för analys, säger Aleksija Neimane, forskare vid SVA. Totalt hoppas vi kunna undersöka upp till 200 fall, men vi är helt beroende av hjälp både med rapportering och med att få in fåglar till SVA för undersökning. Projektet pågår året ut.

Förekomst av West Nile-virus

Inom Europa förekommer West Nile-virus (WNV) framförallt i de sydöstra delarna men emellanåt även i Frankrike, Spanien och Portugal. Under 2018 raporterades för första gången två fall på hästar i Tyskland. Fall ses oftast från juli till oktober, då vektorerna är mest aktiva, men emellanåt smittas människa och häst även tidigare och senare under säsongen. För året, 2018, rapporterade European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, drygt 1500 fall hos människor inom EU.

Antalet rapporter om WNF hos hästar under samma period till EU är  nästan 300 st, med de flesta från Italien och Ungern, men även många länder med ett färre antal som till exempel Grekland, Frankrike och Spanien. Andra länder som rapporterat 1-2 fall på häst är Rumänien, Österrike, Slovenien, Portugal och Tyskland.

I USA rapporterades 1999 för första gången WNV hos människa och häst i östra USA och inom några få år spreds virus med vilda fåglar över landet. Sedan 1999  har sjukdomen rapporteras hos mer än 25 000 hästar i USA. Majoriteten av fallen inträffade under den stora spridningen 2002 då nära 16000 fall rapporterades. I USA rekommenderas att vaccination mot sjukdomen ingår i den grundläggande vaccinationsstrategin för hästar i de områden där WNV förekommer.

Symtom hos hästar som drabbats:

Många hästar som smittas av West Nile-virus får antingen inga symtom alls eller enbart övergående feber och tillfrisknar då oftast komplikationsfritt. Vissa hästar utvecklat mer allvarlig sjukdom med neurologiska symtom, vilka karakteriseras av:

  • Plötsliga problem med balans och styrka.
  • Förändrad vakenhetsgrad, antingen hyperreaktiva eller visa dämpad vakenhetsgrad.
  • Ofrivilliga muskelrörelser i form av darrningar/ryckningar i huden i huvud- och halsregionen.
  • Även förlamningar i ansikte, svalg och ett eller flera ben förekommer.
  • Insjuknade hästar kan gå i cirklar, bli vingliga och trycka huvudet mot väggen.

Av de hästar som utvecklat svårare symtom kan dödligheten uppgå till en tredjedel. I många fall handlar det om att det inte går att vårda en häst som drabbas av förlamningar och kraftiga neurologiska symtom och därför avlivas de av djurskyddsskäl.

Läs mer på SVA.

Källa: Pressmeddelande från SVA