Hästens miljö

Foderhygien

Foderhygien viktig för hästens hälsa

Foder av god hygienisk kvalitet är en förutsättning för att hästen ska hålla sig frisk. Utfodring med foder av dålig hygienisk kvalitet medför risk för både djurs och människors hälsa.

Mögligt och dammigt hö samt strö är en vanlig orsak till luftvägslidande hos häst. Mögelsvampar i fodret kan också bilda mykotoxiner (mögelgifter) som inverkar negativt på hästar, till exempel nedsatt prestation. Det kan finnas mögel i såväl grovfoder som kraftfoder. Vissa mögelsvampar infekterar växande gröda, så kallade fältsvampar, och kan finnas i till exempel spannmål redan vid  tröskningen. Hit hör bland annat arter av Fusarium. Dessa kan bilda ett flertal mykotoxiner, bland annat gruppen trichotecener.

Om grödan efter skörd lagras med för hög vattenhalt kan lagerskadesvampar växa till. Bland dessa märks arter av Penicillum och Aspergillus där särskilt A.fumigatus har satts i samband med bland annat luftvägslidanden. Dessa mögelarter kan växa i såväl stråfoder som i spannmål.

dammigt hö

Mögligt, dammigt hö är skadligt för såväl hästar som människor. Vid lagring av hö är det klokt att lägga ett halmlager över höbalarna för att skydda från fukt och mögeltillväxt. Foto: Linda Steiner

Lukta och titta och gör analys

Hur skall man kunna avgöra om fodret är av bra hygienisk kvalitet? Det enklaste hjälpmedlet, som man dessutom alltid har tillhands, är näsan och ögonen.

Ensilage skall lukta friskt och gott. Det luktar mer eller mindre syrligt beroende på ts-halten. Låga ts-halter innebär att ensilaget luktar mer surt eftersom det har bildats mer mjölksyra. Hösilage är inte ensilerat i samma utsträckning och luktar därför inte lika syrligt. Ensilage skall ha en grön till grönbrun färg. Om ensilage eller hösilage luktar som härsket smör eller ammoniak, är slemmigt eller ”ihopbränt” och mörkt skall det inte utfodras. Hö skall också lukta friskt och gärna lite ”kryddigt”, det skall inte lukta unket, jordigt eller mögligt, och det skall ha en bra struktur och inte vara ihopfiltat eller ihopklistrat.

Vid misstanke om att fodret innehåller skadliga ämnen för hästen kan man göra en mikrobiologisk analys som tar reda på förekomst av bakterier samt jäst- och mögelsvampar i foderprovet.

Mögeltillväxt kan lukta parfym

Ibland kan man upptäcka en parfymliknande doft från både hö och inplastat vallfoder, detta sammanfaller ofta med mögeltillväxt som kan vara svårare att upptäcka med blotta ögat. Ta för vana att titta och lukta noga på fodret innan varje utfodring, så lär du dig snabbt att upptäcka avvikande lukt, annorlunda färg eller annat onormalt utseende på fodret, och kan undvika att det ger hälsoproblem hos hästen.

Länkar: