Hästens miljö

Energirika fodermedel

Energirika fodermedel

Energirika foder är energirika på grund av ett högt innehåll av fett eller socker/stärkelse. Det mest energirika fodermedlet är olja, som innehåller ungefär tre gånger så mycket energi som till exempel korn, per kg foder.

De flesta vegetabiliska oljor kan användas till hästutfodring, så länge de är av livsmedelskvalitet. Det är i princip samma energiinnehåll i alla vegetabiliska oljor.

De biprodukter som uppstår vid oljepressning kan som tidigare nämnts ha olika energivärde beroende på hur mycket fett som blivit kvar i restprodukten. Både linfrökaka och rapsexpeller har dock generellt relativt högt energiinnehåll, och oprocessat linfrö innehåller mycket fett och är därmed energirikt.

Ytterligare en variant på ett energirikt foder är melasserad sockerbetssnitsel (saluförs under varumärket Betfor®). Betfor är en biprodukt från sockerframställning av sockerbetor. Betfor är energirikt (11,3 MJ per kg foder) dels på grund av sitt sockerinnehåll, men även på grund av att det till största delen består av betfiber. Sockerbetans fibrer utgörs av pektin, som är en fiber med hög smältbarhet i hästens grovtarm.

Blötlägg alltid betfor

Betfor skall aldrig utfodras i torrt tillstånd eftersom det kan orsaka foderstrupsförstoppning hos hästen, betfor sväller snabbt och mycket i kontakt med vätska. Lägg därför alltid betfor i blöt under så pass lång tid att betforn blivit mjuk innan utfodring. Oftast tar det under 1 timme med kallt vatten och en knapp halvtimme med hett vatten.

I utfodringsförsök med tränande hästar som utfodrats med hö, havre och betfor jämfört med utfodring med hö och havre har foderstaten med betfor resulterat i lägre mjölksyranivå i hästarnas blod och muskler efter träning. Mer information om den här studien finns på ”veta mer” om energirika fodermedel:

Undvik melass till hästar med HYPP

Melass är också en biprodukt från sockerframställning av sockerbetor. Melass kan liknas vid en mörk och trögflytande sirap. Det är ett fodermedel som har högt socker- och kaliuminnehåll. Det bör därför inte användas till hästar med PSSM eller HYPP.

Melass används framför allt som smakförhöjare och som bindemedel för pellets. För hästar med dålig aptit på hö eller hösilage kan melass användas som ”aptitretare” om det strilas över grovfodret före utfodring.

Varken betfor eller melass är proteinrika och är därför inte lämpliga fodermedel att använda då det saknas protein i foderstaten. Däremot passar de bra då energimängden i foderstaten behöver höjas. Det är också vanligt att använda dessa foder för att blanda ut till exempel mineralfoder eller mediciner med, för att höja smakligheten.