Hästens miljö

Utfodring utomhus

Utfodring av häst utomhus

Hästar har behov av att äta många timmar under dygnet. En häst som går på bete ägnar cirka 18 timmar åt födosök. Häst som står på stall och går i hage dagtid kan av naturliga skäl inte äta under lika många timmar, särskilt inte under vinterperioden.

För att undvika att det blir alltför långa uppehåll mellan utfodringarna, är det många hästägare som väljer att ge hästen grovfoder ute i hagen. Det positiva är då att hästen blir sysselsatt och får bättre möjlighet att hålla sig varm under timmarna utomhus. Det negativa är att fodret riskerar att trampas ner i lera eller sand om storleken på hagen är relativt begränsad.

Hästen bör inte få mer foder ute än vad den äter upp under dagen. Kvarlämnat eller nedtrampat foder måste tas bort, helst dagligen. Foder som trampas ner i lerig mark blir snabbt en riktig härd av bakterier och svampar som kan göra hästen sjuk om den får i sig det nedtrampade fodret.

foderhäck i hage

Exempel på foderhäck som passar för 4-5 hästar. Foto: Carin Wrange

Genom att använda en foderhäck minskar risken för nedtrampat foder på marken. Det optimala är om foderhäcken placeras på en yta som är hårdgjord. I annat fall bör foderhäcken regelbundet flyttas.

uppvärmd vattenkopp i hage

Eluppvärmd vattenkopp ger vatten året runt i hagen. Foto: Carin Wrange

Kom ihåg att även bjuda hästen vatten i hagen när den utfodras med grovfoder. Just konsumtion av grovfoder ökar hästens behov av vatten. För att kontinuerligt kunna erbjuda vatten till hästar i hagar behövs det någon form av eluppvärmning under den kalla årstiden. På marknaden finns idag isolerade plastkärl med elanslutning som kan placeras i hagen. Nackdelen är att man kontinuerligt måste bära ut vatten till dessa kärl. Det mest arbetsbesparande är att installera en eluppvärmd vattenkopp som förhindrar att vattnet fryser i själva ventilen och skålen. Kopparna kan ha både flottörventil men även tunga. Sådana vattenkoppar fungerar även vid stark kyla under förutsättning att de är installerade på rätt sätt.

I ett examensarbete, Foderhäckar till hästar i lösdrift, på SLU från 2007 studerade Jenny Johansson olika typer av foderhäckar. Hon analyserade skaderisk, hästens möjlighet att äta tillräckligt mycket foder och att äta i en naturlig ställning, mängden foderspill och möjligheten att upprätthålla god hygien vid utfodringsplatsen för olika typer av foderhäckar. Projektet finansierades av Djurskyddsmyndigheten.

Läs även mer om hästens foderbehov under vintern.