Hästar behöver stor mängd vatten

Hästar behöver dagligen många liter vatten för att må bra. Under varma sommardagar och vid hårt arbete krävs ännu större mängd.

Hästens dagliga behov av vatten är 5 liter per 100 kg kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov. När en häst arbetar kan den förlora 10-15 liter kroppsvätska per timme och det betyder att den måste få dricka mer. Mängden förlorad vätska styrs av hur mycket den väger. Även ston som ger di till föl behöver större mängder vatten, cirka 50 liter per dag.

hast-dricker-vatten-i-hagen-fotocarinwrange

Varma sommardagar går det åt många liter vatten för hästar på bete. Foto: Carin Wrange

Vatten till hästar ska hålla samma kvalitet oavsett om hästen står på stall eller går i hage. Hästar har lika höga krav på vattnets hygieniska kvalitet som människor. Vattnets smak och lukt kan ha stor inverkan på hästens vattenintag och många hästar kan välja att avstå från att dricka eller dricka mindre under en begränsad period. Vattnets smak och lukt kan påverkas av till exempel svavelväte och höga järn-eller kopparhalter. Vattnets syreinnehåll påverkar också smaken.

En anledning till dålig foderlust och kolik hos hästar kan vara vattenbrist förorsakad av för lågt flöde i vattenkoppen. Hästar på stall dricker mest efter utfodring. Största vattenkonsumtionen blir därför efter att den största vallfodergivan har getts. Hästar föredrar att dricka vatten ur hink jämfört med ur en automatisk vattenkopp. På bete och lösdrift är det viktigt att se till att det finns tillräckligt med vattningsställen i proportion till antalet hästar.

Stora  individuella skillnader i hästarnas vattenintag kan uppmätas, både vad det gäller dagsmängder och dricktillfällen. Hästar med fri tillgång till vatten reglerar sitt vattenintag efter behovet.

Läs mer om hästens behov vatten.

Källa: Utfodringsrekommendationer för häst från SLU