Forskning: Hur väl fungerar hygienrutinerna på hästklinik?

Hygienrutiner som fungerar är extra viktigt inom hästsjukvård och på kliniker. Men – hur bra fungerar det i verkligheten? Hygienrutinen kring särskilda verktyg har undersökts i en ny forskningsstudie.

foto kerstin bergvall

Foto: Kerstin Bergvall

Bakgrund

Fungerande hygienutiner är kritiskt viktiga inom sjukvården för att hindra att smittämnen överförs till patienter och orsakar vårdrelaterade infektioner. I den veterinära verksamheten är det vanligt att patienten behöver rakas, till exempel inför kirurgiska åtgärder eller blodprovstagning, något som ofta orsakar mikroskador i huden och utgör en risk för infektion. Med ökande antibiotikaresistens blir det än mer viktigt att försäkra sig om att de hygienrutiner som används i praktiken effektivt eliminerar smittämnen så att infektion inte uppstår.

Med anledning av detta undersöktes klippskär från rakapparater vid tre svenska djursjukhus, varav ett som även har hästmottagning.

Finns bakterier där de inte bör finnas?

Prover för bakterieodling togs på klippskär som desinficerats enligt fastställda rutiner och var klara för användning. Som kontroll användes klippskär från ett av sjukhusens dermatologiavdelning, där skären steriliserats genom tryckkokning i en så kallad autoklav.

Av de desinfekterade skären från vardera av de tre sjukhusen var 64–100 % kontaminerade med minst en typ av bakterier, medan samtliga skär som steriliserats i autoklav var bakteriefria. Ringorm påvisades på ett klippskär från hästmottagningen.

Slutsats:

Resultaten visar att rengöringsrutinerna inte var tillräckliga för att avlägsna alla smittämnen på klippskären, och att sterilisering i autoklav är ett mer tillförlitligt sätt att minimera risken för smitta.

Studien finansierades av IVC Evidensia, via the Group Veterinary Medical Board.

Text: Lisa Chröisty, redaktör för HästSverige, 2024-07-04.

Läsa mer?