Om hästen

När hästens liv är slut

När hästens liv är slut

Som hästägare har du ett stort ansvar. Hästen ska inte enbart ges den omvårdnad som behövs under hela sin livstid, utan dessutom få avsluta sitt liv utan lidande när den dagen är kommen. Här erbjuder vi information du som hästägare behöver för att fatta beslut om hur hästens liv ska avslutas, och vad som kan vara bra att tänka på.

när-hästens-liv-är-slut-behöver-beslut-om-avlivning-eller-slakt-tas-av-ponny-i-motljus

Det är svårt att tänka tanken att behöva skiljas från sin älskade häst, men att prata om slakt och avlivning är viktigt – för hästarnas skull. Foto: Lisa Chröisty

Att besluta om avlivning är svårt

Förr eller senare ställs alla hästägare inför det oundvikliga; det är dags att ta farväl och avsluta hästens liv. Beslutet kan komma plötsligt om hästen skadar sig eller blir sjuk. Är hästen å andra sidan gammal eller har en lättare långvarig skada kan det vara en process som mognar fram under lång tid.

Att behöva besluta över liv och död kan skapa känslor av oro och skuld. Rådfråga en hästveterinär som kan förklara hur hästen mår och hur den påverkas av sitt hälsotillstånd. Det är aldrig fel att be ytterligare en veterinär om ett utlåtande. Viktigast är att man som hästägare förstår vilka olika alternativ som finns för hästen, för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Det är du som hästägare som fattar beslutet om att avliva hästen. Men det finns förstås undantag. Är situationen akut, till exempel en allvarlig skada eller vanvård, kan en veterinär besluta om avlivning av djurskyddsskäl.

Slakt eller avlivning?

Alla avlivningsmetoder som används idag är både snabba och smärtfria. Det stora beslutet kanske handlar mer om var det ska ske och vad som ska hända med kroppen efteråt.

ponny-i-motljus-på-sommarbete-inför-avlivning-när-hästens-liv-är-slut

Slakt: Hästen avlivas på ett slakteri med bultpistol och avblodning, och hästkroppen används som livsmedel.

Avlivning: Hästen avlivas på en plats som ägaren väljer. Avlivning sker med bultpistol och avblodning eller en medicinsk injektion. Efter avlivningen kan hästen kropp tas omhand på olika sätt, till exempel genom nedgrävning, kremering eller energiåtervinning (destruktion).

Förberedelser inför avlivningen

Om du väljer att avliva hästen genom slakt finns tydliga instruktioner från slakterierna om vad som gäller. Om du istället väljer att avliva hästen på annat vis är det bra att vara ordentligt påläst – dels om hur det går till och vad du vill göra med kroppen efteråt.

För många hästägare är avlivningen en känslomässigt påfrestande händelse, och att be en vän vara med som stöd och hjälp kan därför vara en god idé. Det kan också vara bra att berätta för andra som känner hästen vad som ska hända.

Om hästen är försäkrad är det också viktigt att i god tid kontakta försäkringsbolaget och diskutera avlivningsbeslutet. När hästen inte lever längre är det sista steget för dig som hästägare att ta kontakt med hästens avelsförbund – för att registrera att hästen är död.

Läs mer: