Om hästen

Ryggkotor

Ryggkotor

ryggkotor(2)_915

Hästens ryggkotpelare består av olika typer av kotor; 7 hals-, 18 bröst-, 5-6 länd-, 5 sammanvuxna kors- och 15-21 svanskotor.

Hästens kotor har centralt en kotkropp som ledar mot nästa kotkropp. I den mellanliggande leden finns en disk, som består av en skiva av elastiskt brosk som fungerar som stötdämpare och som ökar rörligheten i ryggkotpelaren.

Ovanpå kotkroppen ligger kotbågen. Kotkroppen bildar golvet och kotbågen väggar och tak i kotkanalen. Denna kanal sträcker sig hela vägen från huvudet ut till svanskotorna och i den löper ryggmärg och nerver väl skyddade av omgivande ben.

Från kotbågen utgår olika utskott. På bröstkotorna är det uppåtgående tornutskottet kraftigast utvecklat och utgör bl a underlag för manken. På ländkotorna är tvärutskotten de mest välutvecklade och tjänstgör som stöd för de stora ryggsträckarmusklerna.

Vidare finns mindre utskott som stabiliserar ryggradens rörelser och är fästen för muskler och ligament.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.