Om hästen

Avelshingst

Avelshingsten

Dagens hästavel erbjuder fantastiska möjligheter när det gäller att välja hingst. I och med transport av sperma, färsk, transporterad eller fryst, är det möjligt att få tillgång till blodslinjer långt bort från det egna landet.

Förutom att det sparar ett stort antal transporter av ston till hingst, ökar det dessutom möjligheterna för hingsten att kombinera avelskarriären med en tävlingskarriär.

Det är även möjligt att betäcka med fryst sperma från hingstar som har avlidit. Fryst sperma av bra kvalitet går att spara under lång tid.

Inom aveln för varmblodiga ridhästar samt travhästar är inseminering med sperma den i särklass vanligaste metoden att betäcka ett sto.

Inom vissa avelsförbund, till exempel det engelska fullblodet, är det fortfarande naturlig betäckning som krävs för att få stambokföra avkomman.

Tillstånd för avelsarbete

Hingstar behöver inte vara godkända för att få verka inom aveln, däremot ska det finnas tillstånd för avelsarbete. Tidigare krävdes avelsvärdering av hingstar för att få användas inom hästavel i Sverige men det kravet togs bort 2006. Däremot är det olagligt att avla hästar som nedärver genetiska defekter eller sjukdomar i Sverige.

Inom den svenska varmblodsaveln testas de unga hingstarna vid bruksprov när de är 3-5 år. Förutom att de ska vara helt friska, ska de även visa upp bra gångarter, kunna hoppa med eller utan ryttare, samt vara trevliga att rida. Varmblodiga hingstar över 6 år kan godkännas på sina meriter. Om man vill kunna registrera avkommorna med ”gröna papper” efter en hingst måste den vara godkänd.

Tävlingsprestationer viktigt

Inom aveln med travhästar har hingstens och avkommornas tävlingsprestationer stor betydelse. Hingstarna avelsvärderas med avseende på egna meriter, härstamning, exteriör, veterinär status och avkommors prestationer. För att avkomman ska få fulla starträttigheter ska en avelsvärderad hingst använts.

Gemensamt för avelsföreningarna är att ta fram sunda individer med bra prestationer.