Om hästen

Komplikationer vid fölning

Komplikationer vid fölning

Om det skulle tillstöta komplikationer vid fölningen bör man snabbt tillkalla veterinär. Även om det sällan händer så bör man känna till de vanligaste förlossningskomplikationerna. Det underlättar att förstå vad som sker, och det kan hända att man blir tvungen att assistera stoet.

Felläge hos fostret

Fölet  föds normalt genom framdelsbjudning, med framhovarna först, och ibland genom bakdelsbjudning, med bakfötterna först.

Om inte två framben och en nos är det första som är på väg ut, och inte heller två bakben, så kan det vara ett felläge. Det kan vara ett eller två ben som är böjda eller bakåtslagna, eller ett huvud som är bakåtslaget. Om ett framben ligger ovanför huvudet och pekar uppåt riskerar stoet att trasas sönder invändigt i de starka värkarna. Ibland har ett bakben följt med frambenen och gör att förlossningen effektivt stoppas, det kallas hundsittande.

Tillkalla alltid veterinär omedelbart om du misstänker felläge!

Red bag delivery 3(1)_166

Den röda hinnan som ses vid denna fölning är moderkakan som lossnat för tidigt. Nu är det bråttom att rädda fölet om det fortfarande lever!

För tidig placentaavgång- ”Red bag delivery”

Normalt ska fölet komma i en fostersäck som är blåskimrande silvervit, amnion. Men om fölet istället kommer i en röd hinna med sammetsstruktur har placentan (moderkakan) lossnat för tidigt och då är det verkligen bråttom. Fölet får då inte längre syre via navelsträngen och måste genast ges möjlighet att andas.

Man måste genast klippa eller skära upp den röda fosterhinnan och ge konstgjord andning.

Ett föl som fötts efter en sådan komplikation bör alltid intensivvårdas då syrebristen kan göra att den blir allvarligt sjuk även om den ser pigg ut i början.

Missbildning

Ett missbildat föl kan innebära förlossningssvårigheter beroende på hur det ser ut och ligger.

Tvillingar

Det största problemet med tvillingar hos hästar är att moderkakan till varje föl blir mindre och inte räcker till för att försörja dem tillräckligt, så fölen föds ofta svagare och har större risk att råka ut för syrebrist vid födseln. Vid tvillingfödsel blir det trångt och det kan hända att de kilar fast sig. Om det ena är dött kan det lägga sig i vägen för det som lever, vilket kan orsaka problem.

Tvillingföl bör alltid veterinärvårdas då komplikationer som ofta uppstår efter en tvillingdräktighet kan göra att den blir allvarligt sjuk även om den ser pigg ut i början.

Livmoderomvridning

Livmoderomvridning innebär att livmodern har vridit sig kring sin egen längdaxel strax innan eller under förlossningen. Stoet får svår kolik. Ibland går det att vrida livmodern rätt, ofta behövs sövning för detta eller operation.

Om det blir problem vid fölningen

Självklart medför en dräktighet och påföljande fölning en viss risk för stoets och fölets liv och det bör man känna till. Som redan nämnts kan man på många sätt förbereda sig själv och omgivningen till det stundande. Det kan vara lämpligt att kontakta en veterinär i närheten i god tid innan, för att tala om att stoet beräknas föla vid en viss tidpunkt och höra om denne finns tillgänglig vid behov. Om fölet inte visar normalt beteende är det också bråttom att få veterinärhjälp och fölet kan i vissa fall behöva sjukhusvård.

Man bör ha alla viktiga telefonnummer uppskrivna på lämpligt ställe där de lätt kan hittas. Om man inte själv äger en hästtransport eller liknande bör man ta reda på en i närheten som man kan hyra eller låna med kort varsel om man skulle behöva åka till veterinär med sto och/eller föl.

Om stoet eller fölet dör

Om det värsta skulle inträffa och man förlorar sto eller föl är det bra att genast kontakta Föl- och ammajouren. De har en lista för att förmedla kontakten mellan föl- och stoägare när ett sto eller föl inte överlever förlossningen eller tiden strax efter. Henrik Hult heter mannen som tog initiativet till Föl- och ammajouren som genom åren har hjälpt många förtvivlade hästägare. De har även en sida med tips och råd gällande moderlösa föl och de tipsar även om var man eventuellt kan få tag i råmjölk från ston.

Systemet med jouren bygger på att alla landets uppfödare; oavsett ras och hästsport, anmäler de ston som kan stå till förfogande som ammor. Föl- och ammajouren är ett samarbete mellan Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Swedish Warmblood association (SWB), Svenska Hästavelsförbundet (SH), och Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF).