Om hästen

Vad är inavel?

Inavel av hästar

Parning mellan besläktade individer ger inavel. Inavel ökar risken för ärftliga defekter och försämrar fruktsamhet, tillväxt, livskraft och prestation.

En kort sammanfattning av sidans information finns Här.

Hitta på sidan

Inavel

Ju mer inavlad en häst är desto större är risken för negativa effekter. Linjeavel är ett annat namn för inavel. Linjeavel har använts inom hästaveln för att säkerställa att vissa anlag förs vidare till nästa generation. Idag finns andra metoder för att avgöra vilka hästar som har bra anlag.

Inavel innebär inget nyskapande. Det återskapar bara något man redan har och på köpet ökar risken för sjukdomar. Inavelsgraden är ett mått på hur nära släkt föräldrarna är. Ju närmare släkt föräldrarna är desto högre blir fölets inavelsgrad.

Inavelsgrad

Inavelsgraden för en avkomma beräknas som hälften av släktskapet mellan föräldrarna. Halvsyskon är 25 procent släkt. Om två halvsyskon paras blir därför fölets inavelsgrad 12,5 procent. Det är alldeles för högt. Inavelsgraden bör inte överstiga 5 procent.

En bra tumregel är att samma häst inte ska förekomma två gånger närmare än i det tredje generationsledet i stamtavlan.

Kort sammanfattat

  • Inavel innebär att föra samman nära släktade individer inom hästaveln
  • Inavel kan leda till ökad risk för ärtfliga sjukdomar och genetiska defekter
  • Målet med att undvika inavel är att bibehålla hästarnas genetiska mångfald och hälsotillstånd
hingst-betäcker-sto-utomhus-genom-naturlig-hästavel-utan-mänsklig-insemination

Läs mer hos HästSverige

Text: Åsa Viklund, husdjursagronom och forskare i genetik vid SLU 2012-02-10

Tips på vidare läsning