Om hästen

Lagstiftning om ärftliga fel

Ärftliga fel - vad säger lagen?

Tyvärr finns det defekter och sjukdomar som är ärftliga. Här beskrivs arvets och miljöns betydelse och vad den svenska lagstiftningen säger om ärftliga fel hos hästar.

arftliga-fel-lagen(1)_373

Över- eller underbett är exempel på missbildning hos häst. Foto: Carin Wrange

När man talar om att en defekt eller sjukdom har en ärftlig bakgrund, är arvsgången vanligen inte så enkel som de ”Mendelska lagarna” vi lär oss i skolan.

Ofta handlar det om en ärftlig benägenhet att utveckla en defekt eller sjukdom.

Låt oss dra en parallell med prestation – utan rätt träning, ryttare, kusk och så vidare må hästen ha hur mycket nedärvd talang som helst, den placerar sig ändå inte främst.

Det är ”miljöfaktorerna” som gör att talangen får utvecklas. Miljöfaktorerna spelar en likadan roll för många skador och sjukdomar med ärftlig bakgrund. En häst som har anlag för dålig hållbarhet tål en viss lägre arbetsbelastning, men skadas om den arbetas hårdare.  Tillväxtrubbningen osteochondros är ett annat exempel, där vi vet att utöver arvet inverkar också miljöfaktorer som utfodring, fysisk aktivitet, hormonbalans med mera.

Ett annat problem i avelsarbetet är att alla hästar som har en defekt inte nödvändigtvis får kliniska symtom. Så kan exempelvis osteochondros i en knä- eller hasled, som ju utvecklas under föl- och unghästperioden, ge problem först när hästen är äldre och börjat tävla. För att upptäcka sådana fel röntgas alla hingstar som en del av avelsvärderingen.

Vad säger lagen?

I lagstiftningen står det att man inte får avla på djur som nedärver anlag som orsakar lidande för avkomman. Exempel på sådana sjukdomar och skador som ärvs från föräldrarna finns i tabellen. Letalanlag betyder att det är en ärftlig skada/sjukdom som gör att hästen dör.
Letalanlag, defekter och övriga anlag med ärftlig bakgrund hos häst enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2019:31, L 115)

Missbildning/anlag

 • Allvarliga bettfel (över- eller underbett)
 • Krumma föl – LÄNK
 • Hyperkalaemic Periodic Paralysis (HYYP) – LÄNK
 • Polygen Saccharide Storage Myopathy (PSSM)
 • Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED)
 • Patellaluxation Patellaupphakning, vuxen häst
 • Strålbenshälta Hovbroskförbening, grav/tidig
 • Osteochondros, röntgenfynd/hälta
 • Cervical vertebral malformation (CVM)
 • Slinger (Cerebellär abiotrofi) – LÄNK
 • Overo Lethal White Foal Syndrome (OLWS)
 • Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA)
 • Junctionalis Eqidermolysis Bullosa (JEB)
 • Man- och svansskorv med kroniskt förlopp
 • Allergiska eksem/sommareksem
 • Pungbråck
 • Struppipning (Hemiplegia laryngis)
 • Kvickdrag (Eng: Recurrent Airway Obstruction, RAO)
 • Severe Combined Immunodeficiency Disease (SCID)
 • Navelbråck