Om hästen

Hormoner - endokrinologi

Hästens hormoner - endokrinologi

Endokrinologi är läran om kroppens tillverkning, insöndrande och påverkan av hormoner. Hästens hormoner tillverkas på ett ställe i kroppen och förs via blodet till ett annat mål, till exempel ett organ.

pre-hästens-hormoner-påverkar-beteende-som-föl-och-sto-efter-fortplantning-och-avel

Hormonerna påverkar olika funktioner i kroppen, och har betydelse exempelvis för hästens fortplantning. Foto: Lisa Chröisty

Hästar har precis som andra djur och människor hormoner. Hormonerna skickar signaler till målcellerna på olika ställen i kroppen – för att styra deras funktion.

Hormoner har betydelse för hästens:

 • Ämnesomsättning
 • Salt- och vattenbalans
 • Blodtrycks- och temperaturreglering
 • Uppbyggnad av skelett och muskulatur
 • Blodbildning
 • Och fortplantning

När allt fungerar som det ska, så reglerar ett styrhormon hormoninsöndringen, så att det hela tiden är den nivå av hormonet som kroppen behöver. När hästen har en endokrinologisk störning som till exempel PPID, (även kallad Cushing’s syndrom) eller insulinresistens påverkas hormonbalansen och det leder till olika sjukdomstecken.

⇨ Läs mer om PPID här!

Många olika organ kan bilda hormoner. Nedan går vi igenom några av de viktigaste hormonproducerande organen – i detalj.

mörk-ponny-påverkas-av-hästens-hormoner

10 organ i hästen som kan bilda hormoner:

 1. Binjurarna
 2. Brässen (thymus)
 3. Fettvävnad
 4. Hjärtat
 5. Levern
 6. Mag-tarmkanalen
 7. Placenta (moderkakan – under en hästs dräktighet)
 8. Sköldkörteln
 9. Testiklarna (hingst)
 10. Äggstockarna (sto)

Bukspottkörteln (pankreas)

För hästar är insulin från bukspottkörteln ett viktigt hormon som man framför allt pratar om när det gäller sjukdomarna insulinresistens och ekvint metabolt syndrom (EMS).

På cellnivå fungerar det så att de Langerhanska öarna i bukspottkörteln består av alfaceller som producerar glukagon och betaceller som producerar insulin. Dessutom finns deltaceller som tillverkar somatostatin, epsilonceller som producerar gherin och PP-celler som gör pancreatisk polypeptid.

Hypotalamus

Hypotalamus är det område i hjärnan som är ansvarigt för det allra mesta som rör det endokrina systemet, det vill säga utsöndring av hormon.

hingstig-ponny-valack-klapphingst-påverkas-av-hästens-hormoner

Några av de hormoner som hypotalamus producerar är tillväxthormonfrisättande hormon (GHRH) och dopamin (DA). Foto: Lisa Chröisty

Hypofysen

Hästens hypofys delas in i neurohypofysen och adenohypofysen.Hos hästar med PPID är funktionen i hypofysen ofta påverkad.

Tre olika typer av hormon som produceras till hästens kropp med en viktig funktion, från just hypofysen är:

1. Follikelstimulerande hormon (FSH). FSH år äggstockarna att producera östrogen och progesteron samt sätter igång ägglossningen, respektive stimulerar testosteron- och spermieproduktionen i testiklarna.

2. Tillväxthormon (GH) styr tillväxten i skelett, vävnader och muskler. Detta sker genom att hormonet stimulerar broskceller att tillväxa.

3. Luteiniserande hormon (LH) är inte helt olikt FSH, och styr äggstockars och testiklars in- och utsöndring. LH får bland annat äggblåsan hos ston att mogna och ovulera (ägglossning).

pre-sto-och-föl-hästens-hormoner-påverkar-beteende-som-föl-och-sto-efter-fortplantning-och-avel

Kort sammanfattning:

 • Hormoner skickar signaler till ”målceller” på olika ställen i kroppen – för att styra deras funktion.
 • Bland annat påverkar hormoner hästens ämnesomsättning, temperatur, muskeluppbyggnad och fortplantning.
 • PPID (fd. ”cushings”) är exempel på en sjukdom som utvecklas när hormonregleringen inte fungerar som det ska.
 • Några viktiga hormon-producerande organ är hjärtat, delar av hjärnan och tesktiklar/äggstockar.