Sjukdomar & skador

PPID (Cushings syndrom)

PPID (Cushings sjukdom)

PPID, Pituitary Pars Intermedia Dysfunction, orsakas av en förändring i hypofysen som ger en endokrin (hormonell) sjukdom. Den drabbar oftast hästar som är 15 år och uppåt. Sjukdomen kallades förut Cushings sjukdom eller syndrom.

Hypofysen eller undre hjärnbihanget är en liten körtel som sitter på undersidan av hjärnan. Hypofysen styr viktiga delar av kroppens hormonsystem. Den tillverkar och utsöndrar flera hormoner som i sin tur stimulerar andra körtlar i kroppen att börja tillverka sina speciella hormoner.

Vid PPID finns ofta en cellförändring eller godartad tumör i hypofysens mellanlob (pars intermedia). Det gör att produktionen av vissa hormon ökar onormalt mycket och det kan ge många olika effekter på kroppen. Symtomen beror på vilket hormon som tillverkas av tumören. Ett av hormonen, ACTH, gör att kroppen ökar sin tillverkning av kortison. Det påverkar bland annat vikten och huden.

Ganska vanligt, underdiagnosticerat och behandlingsbart

Cirka 20 procent av alla hästar och ponnyer över 15 år var drabbade av någon grad av PPID i en studie. Medelålders hästar kan ha sådana störningar utan att ägarna lägger märke till det. Eller så kanske man tänker att hästens förändringar bara beror på att den blivit äldre, och därför söker man inte hjälp hos veterinär.

Hästar som fått diagnosen PPID kan behandlas med mediciner för sitt sjukdomstillstånd och återfå god hälsa och funktion. Diagnosen ställs genom att veterinär tar blodprov från hästen. Bäst är att ta flera prov vid olika tillfällen för att kunna jämföra halten av olika hormoner i blodet innan diagnosen fastställs.

ppid(1)_600

TV: Ponny med lång och lurvig päls, ett av flera tecken på PPID. Foto: Boehringer Ingelheim TH: Samma ponny, sex månader senare, efter medicinering mot PPID. Foto: Boehringer Ingelheim

De mest tydliga tecken på sjukdomen PPID är:

  • Fång
  • Förändrad hårrem, hästen får en lång och lockig päls
  • Förändrad kroppsbyggnad, hästen blir bukig
  • Muskelförtvining och kroniska infektioner
  • Fettdepåer över ögonen
ppid2(1)_270

Häst med fång. Foto: Boehringer Ingelheim

Andra tecken på PPID som är mer subtila:

  • Hästen blir likgiltig och presterar dåligt
  • Återkommande infektioner
  • Onormal svettning
  • Förändrad aptit
  • Ökat drickande och urinering
ppid3(1)_553

Långhårig päls respektive muskeförtvining som ger bukigt utseende är typiska PPID-tecken. Foto: Boehringer Ingelheim

Läs mer om endokrinologi och dess sjukdomar

 

Text: Carin Wrange, HästSverige 2015-06-24, med källa: Seminarium om Den åldrande hästen – endokrinologiska sjukdomar, Dr Catherine McGowan, University of Liverpool. Senast granskad 2022-06-07 av Gittan Gröndahl, tf statsveterinär SVA.

 

PPID drabbar främst äldre hästar

PPID (Pituitary pars intermedia dysfunktion) är en endokrin sjukdom som främst syns hos hästar i medelåldern (15-20 år). Sjukdomen kallades tidigare cushings sjukdom.

En endokrin sjukdom påverkar bildningen av de hormoner som styr skeenden i hästens kropp. Hormoner växelverkar med varandra och har många effekter på kroppen. Om det finns en störning av normal hormonbildning och hormonaktivitet kan det ha många effekter.

Hypotalamus och hypofysen är körtlar som ligger placerade vid basen av hästens hjärna och som är order- och kontrollcentral för bildningen av dess hormoner. Dessa kemiska budbärare fördelar sig med blodcirkulationen till alla andra vävnader i hästens kropp.

Hos en frisk häst existerar dessa hormoner i balans med varandra och spelar en viktig roll för bibehållandet och kontrollen av kroppens olika funktioner.

Onormala mängder hormoner ger sjukdom

Hos vissa äldre hästar och ponnyer undergår nervceller i hypotalamus en fortskridande degeneration och bildar otillräcklig mängd av en nervsignalsubstans som heter dopamin. Dopamin har betydelse för kontrollen av sekretionen (avsöndringen) i den delen av hypofysen som heter pars intermedia, som i sin tur ansvarar för utsöndringen av olika hormoner, bland annat det viktigt ACTH-hormonet.

När pars intermedia inte får tillräckligt med dopamin från hypotalamus blir slutresultatet en bildning av onormalt stora mängder av dessa hormoner vilket leder till sjukdomssymptom.

Medelålders hästar kan ha sådana störningar utan att ägarna lägger märke till det. Cirka 20 procent av alla hästar och ponnyer över 15 år är drabbade av sjukdomen i någon grad. Många gånger tror man att det beror på hästens ökande ålder och därför inte söker hjälp hos veterinär.

Blodprov ger svar

Diagnosen ställs genom att veterinär tar blodprov från hästen. Bäst är att ta flera prov vid flera tillfällen för att kunna jämföra halten av olika hormoner i blodet innan diagnosen fastställs.
Hästar som diagnosticeras för PPID kan numera behandlas med livslång medicinering för sitt sjukdomstillstånd och åter få god hälsa och funktion. Behandlingen verkar direkt på de dopaminbildande nervcellerna i hypotalamus och bidrar därmed till att återföra kortisolnivåerna i blodcirkulationen till värden som är normala.

Tidig identifiering av hästar och ponnyer med PPID bidrar till att tidigt stoppa sjukdomsutvecklingen. Det går inte att helt stoppa sjukdomen men behandling med medicin och bra hälsovård hjälper till att hålla hästen pigg.

PPID (Cushings sjukdom)

Diagnostik av insulindysreglering vid EMS och PPID – PDF från universitetsdjursjukhuset UDS (2020)

Diagnostik av hypofysär pars intermedia dysfunktion (PPID) hos häst– examensarbete av Jennie Ljungberg, 2011, veterinärprogrammet SLU

Understanding the Difference between EMS and PPID – artikel på The Horse webbsida

EMS – vanlig orsak till fång

Fång och hormoner – hur ändrad hormonbalans kan leda till sjukdom hos hästen