Hästens miljö

Insekter och utvärtes parasiter

Insekter och parasiter som irriterar hästar

Trots att hästar har svansar som de kan vifta undan flygande insekter med, räcker det inte för skrämma bort alla kryp som vill vara på hästarna.

Insekter och parasiter(1)_200

Flugor i ögonen gillar ingen häst. Foto: Sigbrit Mattsson, SVA

Olika hästar kan vara olika känsliga för parasiternas angrepp. En del hästar blir allergiska mot saliven hos bland annat svidknott och utvecklar svåra sommareksem. Ett stort antal knott på en gång kan göra djur som blir bitna sjuka. Fästingar kan överföra bakterien Anaplasma som kan ge feber hos hästar.
Flugor kan överföra parasiterna Thelazia och Habronema, som kan ge ögon- och hudreaktioner. Flugor kan också överföra nackbandmask, men det ger sällan symtom.

För övrigt är Sverige ännu förskonade mot många andra sjukdomar som kan överföras till hästar med insekter, till exempel infektiös anemi, afrikansk hästpest, West Nile-feber och andra olika hjärninflammationer.
Det kan kännas jobbigt med insekter och parasiter, men de går inte att utrota från jordens yta…  Istället får man skydda hästarna så gott det går mot insekternas angrepp.

I regel är öppna, blåsiga beten bra ur denna synvinkel, och att undvika att ha hästar ute under den period på dygnet som de aktuella flyfäna är aktiva. Stillastående vatten gynnar mygg, medan strömmande vatten gynnar knott. Fuktig miljö, skugga och högt gräs gynnar fästingar.

Läs mer om de viktigaste hudparasiterna på SVAs webbplats:

Övrig ohyra

Löss och fotskabb är värddjurs-specifika, dvs. hästens löss och skabbdjur angriper inte andra djurslag än hästar. De har hela sin livscykel, från ägg till vuxen parasit, på hästen.
Knott, svidknott, fästingar, blinningar, flugor och bromsar kan angripa alla däggdjur, inklusive människa, och fåglar.

Insekter och utvärtes parasiter

Du kan få veta mer om insekter och utvärtes parasiter hos häst genom att följa dessa länkar:

Fotskabb hos häst på SVAs hemsida
Löss hos häst på SVAs hemsida
Fästingar, knott, svidknott, flugor och bromsar hos häst på SVAs hemsida
Medel mot hudparasiter på häst på SVAs hemsida