Sjukdomar & skador

Virusarterit

Virusarterit, sprids via luftvägar och betäckning

Virusarterit upptäcktes i mitten av 1950-talet i USA när den orsakade kastningar av foster hos mängder av fullblodshästar i Kentucky.

Sjukdomen spred sig senare och finns nu i nästan hela världen. Den kan ge en mängd symtom allt ifrån lindrig förkylning, svullna ben, tarmproblem till kastningar av foster.

Virus sprids på två sätt, dels genom sjuka hästar som sprider virus i luften vid nysningar och hosta, dels av hingstar som blivit infekterade och under hela sitt liv sprider sjukdomen vid betäckning eller insemination.

Smittar inte människor

Virusarterit smittar inte människor. Sjukdomen finns i Sverige och var väldigt vanligt förekommande hos framförallt varmblodiga travhästar under 1990-talet. Detta berodde till stor del att flera av de mest använda travhingstarna utsöndrade virus med sperman.

Idag (2018) är det bara några enstaka virusinfekterade hingstar som verkar i aveln. Prov från samtliga hingstar som deltar i seminverksamheten tas varje år. Därför är kunskapen om sjukdomens utbredning i Sverige relativt god. Virusarterit är anmälningspliktigt.

Inget godkänt vaccin

I Sverige finns inget godkänt vaccin för virusarterit. Det finns ingen verksam behandling mot virusarterit men vuxna ston och valacker brukar klara sig utan men. Hingstar löper risk att bli kroniska smittbärare i sperman.

Virusarterit är som sagt smittsamt. Om din häst har förkylning med feber eller om ditt sto kastar eller föder ett svagt föl som dör kort efter födseln kan det finnas skäl att låta veterinären ta prov för virusarterit.

Ansvarig författare: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2018-06-15

Virusarterit

Du kan få veta mer om virusarterit hos häst genom att följa denna länk: