Hästens miljö

Sjukdomar och skador - hovar

Sjukdomar och skador - hovar

Det är viktigt med daglig visitation och rengöring av hästens hovar för att upptäcka om något är fel. Leriga hagar och smutsiga hästboxar är miljöer som frestar hårt kan leda till hovproblem. Det finns en rad olika sjukdomar och skador kan drabba hästens hovar – ofta med liknande symptom.

hästar-på-bete-saftigt-gräs-risk-för-fång-och-andra-hovsjukdomar

Fång, hovböld, strålröta, hornsprickor, hålvägg.. Sjukdomstillståndet som kan drabba hästens hovar är många – men kan förebyggas med kunskap och åtgärder. Foto: Lisa Chröisty

Lista över de vanligaste hovsjukdomarna

Fång

Bland hovsjukdomarna hör fång till de mer kända. Klassiska tecken på akut fång är att hästen går stappligt, får ökad värme i framhovarna och förstärkt puls vid kotleden. Hästen ömmar vanligtvis även i sulan vid tryck med visitertång. Vill du läsa mer om fång? Klicka här!

Hovböld/Läderhudsinflammation

En annan vanlig sjukdom i hoven är hovböld eller läderhudsinflammation. Hästen blir då halt vid belastning. Hoven blir varm, i kombination med förstärkt puls vid kotleden. Ibland är det svårt att avgöra om det är hovböld eller hovbensfraktur utan att röntga hoven.

Läderhudsinflammation är den vanligaste hovsjukdomen. Den uppkommer till exempel genom tryck av skon, sömmen (sömtryck eller sömstick) eller stötar från marken. Sömtryck uppkommer om söm slagits i för nära läderhuden. Sömstick sker när söm går hela vägen in i läderhuden.

Vid både sömtryck och sömstick kan hästen få inflammation och smärta och ibland varbildning inne i hoven. I regel försvinner besvären om sömmen tas bort, och eventuellt var får dränera ut. Hos hästar med tunna väggar eller utflutna hovar är risken större för sömstick.

Vill du läsa mer om hovbölder? Klicka här!

hovproblem-vanligt-hos-fullblod-utflytna-platta-hovar-ökar-risken-för-sömtryck-och-sömstick

För hästar med tunna väggar eller utflutna hovar (likt på bilden) är risken särskilt stor att drabbas av sömstick vid skoning. Foto: Lisa Chröisty

Krontramp

Krontramp kallas trampskador i kronranden som ger sår och krosskador. Hovbroskförbening är ett mer kroniskt lidande som kan ha ärftlig bakgrund.

Stengalla

Stengalla är en krossning av läderhuden i hovens bakre del. Blödningar gör att hornet i sulvinkeln blir gulrött eller blåaktigt missfärgat. Orsaker kan vara ett felaktigt beslag, eller tryck och stötar från hårda underlag. Ibland bildas var.

Spiktramp

Spiktramp innebär att hästen har trampat på något vasst föremål (metall, glas, pinne eller liknande) som trängt in i hoven. Spiktramp kan ge mycket allvarliga skador på hästen beroende på var i hoven det vassa föremålet trängt in, och ger också risk för stelkramp hos ovaccinerade hästar. En djupgående inflammation i hovläderhuden kan sprida sig långt in i hoven. Tryck här för att se bilder på hoven i genomskärning!

Andra hovåkommor

Hästens hovar kan även drabbas av strålröta, hornsprickor, hornklyfta, hålvägg, bärrandsröta, hovbroskförbening, hovbensfraktur, strålbenshälta och andra sjukdomar. Dessa kan kräva vård av både veterinär och hovslagare. Vissa av dessa sjukdomar kan ha en koppling till fuktigt underlag och eftersatt hovvård.

hovböld-hos-häst-kan-orsaka-hälta-och-smärta-och-behandlas-av-godkänd-hovslagare-och-veteronär

Hovböld som öppnats upp och dräneras på eventuellt var innan hoven läggs om. Foto: Carin Wrange

Vem tar hand om hovarna?

Skötsel av den friska hästens hovar görs normalt av hästägaren själv tillsammans med en hovslagare. Vet du hur du ska ta hand om hästens hovar? Information om hovvård finns samlad här.

Då behövs hjälp av hovslagare och veterinär

Vid kraftig hälta hos hästen konsulteras i första hand veterinär.

Om din hovslagare skulle undersöka hästen och finna en hovböld som ligger djupt, behövs ibland en veterinär för att lägga bedövning, så att hovbölden därefter kan rensas upp, dräneras och läggas om.

Om problemet sitter i hovarna behandlas alltså hästen ofta i ett nära samarbete mellan veterinär och hovslagare. När det gäller ingrepp i hovarna finns särskilda regler för vilka hovslagare som får utföra vad.

godkänd-hovslagare-verkar-och-skor-häst-för-att-undvika-hovproblem-och-hovsjukdomar

Vad gäller för hovbölder – ett gränsland?

I lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302) finns bestämmelser om vem som får göra operativa ingrepp på djur.

Undantag kan göras om åtgärden gäller att rädda djurets liv eller lindra dess lidande. Enligt Jordbruksverket skulle ett sådant undantag från behandlingsförbudet kunna vara att en hovslagare som ännu inte är godkänd tömmer en akut hovböld, för att sedan kontakta en godkänd hovslagare eller veterinär för den fortsatta behandlingen. Det är domstol som vid anmälan kan avgöra slutgiltigt om t.ex. att verka upp en hovböld bryter mot förbuden för icke godkända hovslagare (4 kap. 1 § lag 2009:302) eller om det i det specifika fallet ändå varit ok (4 kap 2 § lag 2009:302).

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär SVA. Senast reviderat 2023-06-29.

Läs mer:

Veta

Veta mer

Veta mest