Sjukdomar & skador

Coronavirus hos häst

Coronavirus hos häst

Ekvint coronavirus är ett smittsamt virus som oftast ger sjukdomsutbrott hos hästar på vintern. Det smittar inte människor.

Viruset har inte har fått så stor uppmärksamhet tidigare men det har nu blivit vanligare att diagnosen ställs. Det är först på senare år som det har funnits möjlighet att analysera för viruset från ett enkelt träckprov. Viruset kan påvisas med PCR-teknik på SVA.

Vid feber och kolik – tänk coronavirus

Hästar som är sjuka i coronavirus blir ofta påverkade och trötta, de vill inte äta normalt och de kan ha feber, ibland ganska hög. De kan få kolik eller diarré och ibland påminner symptomen om bukhinneinflammation (peritonit). En annan smittsam sjukdom på hästar som kan ge liknande symptom, men som är mer ovanlig i Sverige, är salmonella.

 

hästnos-smittbärare-kvarka-hästsverige

Feber och nedsatt aptit är symptom på coronavirus hos häst. Foto: Carin Wrange

Hur tar jag hand om hästar med coronavirus?

Det kan vara klokt att ta ut veterinär för att ställa diagnos och bedöma behov av behandling och andra åtgärder. I regel självläker tillståndet för den enskilda hästen inom några dagar, men det kan dyka upp nya fall under en längre tid, i flera veckor. Gården bör hållas stängd för inkommande och utgående hästar i minst 4 veckor efter att sista sjuka hästen blivit frisk eller flyttats därifrån. För till exempel en ridskola eller träningsanläggning kan det därför medföra kostsamma avbrott i verksamheten.

Smittskydd och god hygien är A och O. Smittan sprids med hästarnas avföring och via föremål, miljö och människor. Om man har tillgång till en väl avgränsad isolering av sjuka hästar kan det avgränsa och förkorta utbrottet. I vissa fall krävs veterinärvård med kolikbehandling och dropp. I sällsynta fall har det rapporterats mer allvarliga följder som kräver intensiv behandling.

Veta mer:
Om hästens coronavirus på SVA:s webb.

Läs mer:
Om kolik på HästSverige https://hastsverige.se/sjukdomar-skador/mun-mage-tarm/kolik/

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA (Statens veterinärmedicinska Anstalt), 2020-01-24