Sjukdomar & skador

Symptom på kolik

Symptom på kolik

Smärtan från buken kan variera väldigt mycket. Det är inte alls säkert att en häst som visar mer smärta är sjukare än en som har mindre ont.

IMG_3167

Det är ett av de stora problemen med kolik, som gör det svårt att bedöma hur sjuk hästen är. Smärtan kan alltså variera i styrka. Hästens beteende beror också på vilken typ av mag- tarmrubbning det handlar om. Lättare smärta visar sig som en lätt oro och förlust av aptiten. Hästen ser sig kanske då och då mot buken.

Kraftigare smärta gör att hästen svettas, får hög puls och ibland sparkar sig mot buken. En del hästar kan ställa sig i ”sågbocksställning” medan andra rullar sig och kanske blir liggande på rygg. Ibland ser man att hästen krystar, den försöker urinera utan resultat. I en del fall kommer smärtattackerna i ”skov”, så att hästen ena stunden har ont för att strax efteråt vara opåverkad.

Kramp, förstoppning…

Varifrån kommer då de ofta häftiga smärtor som en kolikhäst visar upp? Det finns en mängd olika sätt som kolik kan uppstå på:

  • Kramp eller gasansamling i tarmen kan ge kraftiga koliksmärtor även om tillstånden inte är så farliga utan kan upphöra spontant eller efter enklare behandling.
  • Förstoppning är genast allvarligare då den kan leda till svåra störningar i vätskebalans och blodcirkulation. Beroende på platsen för förstoppningen är förutsättningarna olika goda för att lyckas med behandling.
  • Lägesfel kan vara av flera olika slag. Delar av hästens tarm är så rörlig att den kan råka ut för en omvridning, där tarmen snor sig runt sig själv och tarmpassagen stoppas. Om en tarmslynga söker sig in i t ex ett pungbråck kläms tarmen till i bråckporten. Tarmen kan också ”hängas upp” på ligament mellan olika bukorgan. I alla tre fallen får man cirkulationsrubbningar och gasbildning i det avsnörda tarmavsnittet.
  • Tumörer i bukhålan kan också förorsaka avstängning av tarmpassagen.

Det här är exempel på några av de vanligare sätten som kolik kan utvecklas på. Bakom kan dock finnas många olika orsaker.

Läs råd och tips från Universitetsdjursjukhuset.