Forskning: Parasiter hos häst - en orsak till kolik?

Kolik är vanligt förekommande hos häst, och kan i vissa fall vara livshotande. En orsak till kolik är parasitskador, vilket kan förebyggas med hjälp av avmaskningsmedel och att renmocka hagar.

Stor blodmask

Stor blodmask, den farligaste parasiten för hästar, kan orsaka skador som leder till kolik. Foto: Eva Tydén

Flitigt användande av avmaskningsmedel har dock lett till en resistensproblematik och avmaskning av vuxna hästar i Sverige ska därför endast göras efter träckprovsanalys. För att utveckla effektiva förebyggande åtgärder behövs kunskap om hur ofta parasiter orsakar kolik hos svenska hästar.

I en studie utförd vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) undersöktes om hästar med kolik som kom in till Universitetsdjursjukhuset i större utsträckning bar på parasiter, jämfört med hästar utan kolik. I samband med besöket tog man också reda på hur hästägarnas avmaskningsrutiner såg ut.

Studien: Koppling mellan parasiter, kolik och bukhinneinflammation?

Analys av träckprov

Träckprov ger besked om förekomst av parasiter. För att upptäcka stor blodmask behövs även odling eller PCR-analys. Foto: Carin Wrange

En stor andel av både de friska och de sjuka hästarna hade ett immunologiskt minne i form av antikroppar mot hästens stora blodmask, den parasit som främst orsakar de skador som kan leda till kolik. Intressant nog kunde forskarna statistiskt säkerställa att hästar med kolik orsakad av bukhinneinflammation hade högre antikroppsnivåer än friska hästar.

Knappt en tredjedel av hästägarna använde aldrig träckprov inför avmaskning och få använde specifika analyser för stor blodmask och bandmask. Studien visade också att hygienrutiner, till exempel att mocka undan gödsel i hagarna, sällan användes för att minska parasitmängden på betet. Sammantaget visar studien att det finns ett samband mellan kolik och höga nivåer av antikroppar mot stor blodmask. Detta trots att hästar vid insjuknandet inte visar större parasitbörda vid träckprovsanalyser. Forskarna konstaterar också att mer kunskap om korrekt användning av träckprov och beteshygien behövs hos svenska hästägare.

mocka hage

Mockning av hästarnas hagar är ett effektivt sätt att minska mängden parasiter. Foto: Carin Wrange

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Källa: Hedberg-Alm Y, Penell J, Riihimäki M, Osterman-Lind E, Nielsen MK, Tydén E., 2021-01-20.

Läsa mer?