Hästens miljö

Foderstatsprogram

Räkna ut rätt fodermängd

För att kunna räkna ut en korrekt foderstat behöver man känna till eller kunna uppskatta hästens vikt, ha tillgång till foderanalyser samt ha en uppfattning om vad som är ett rimligt dagligt foderintag och hur mycket hästen arbetar.

En foderstatsberäkning behövs för att vara säker på att näringsintaget motsvarar hästens behov, vilket är särskilt viktigt för dräktiga och digivande ston samt unghästar.
Även hårt tävlande hästar behöver en noga uträknad foderstat för att kunna prestera väl.

Man bör göra en individuell foderstat för varje häst eller ponny i stallet. Genom sådana foderstatsberäkningar kan man dessutom beräkna hur mycket foder som behövs för hela stallperioden fram till nästa bete.

På HästSverige finns nu ett nytt foderstatsprogram där du får hjälp med att räkna ut hästens näringsbehov samt att skapa en foderstat. Du kommer kunna se en beräkning som visar om den tilldelade fodergivan stämmer överens med det beräknade behov hästen har. Gå direkt till foderstatsprogrammet eller läs mer om hästens behov av foder.

Grovfoder basen i hästens foder

För att minska risken för bland annat beteestörningar och sjukdomar som kolik, bör en så stor andel strå- eller grovfoder som möjligt ingå i foderstaten. Fri tillgång till grovfoder av lämplig kvalitet kan tillämpas för många hästar men för hästar som äter större mängder än de behöver kan begränsningar vara nödvändiga. Dock bör mängden strå/grovfoder inte vara mindre än 1,5- 2,0  kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt.

1 kg torrsubstans (ts) motsvaras av olika mängder hö, hösilage och ensilage eftersom vatteninnehållet i dessa foder är olika.

Detta innebär att:

  • Hö innehåller 84 % ts: 1 kg ts hö motsvaras av 1/0,84 = 1,2 kg hö
  • Hösilage med ts-halten 63 %: 1 kg ts hösilage motsvaras av 1/0,63 = 1,6 kg hösilage
  • Ensilage med ts-halten 37 %: 1 kg ts ensilage motsvaras av 1/0,37=2,7 kg ensilageDet innebär även att:
  • 1 kg hö motsvarar 1*0,84 = 0,84 kg ts hö med 84 % ts-halt
  • 1 kg hösilage motsvarar 1*0,63 = 0,63 kg ts hösilage med 63 % ts-halt
  • 1 kg ensilage motsvarar 1*0,37=0,37 kg ts ensilage med 37 % ts-halt

Läs mer om hästens näringsbehov.

Analys på grovfodret absolut nödvändigt

Kom ihåg att det krävs en analys av grovfodrets energivärde, protein- och mineralinnehåll samt torrsubstanshalt för att kunna räkna en foderstat. En analys utan mineralinnehåll är oftast billigare, men medför att man inte känner till innehållet av Ca (kalcium), P (fosfor) och Mg (magnesium) i grovfodret, vilket i sin tur gör att man inte vet om eller vilket mineralfoder som behövs. Det är alltså väl värt en extra kostnad att även få med mineralinnehållet i analysen.

För hjälp att tolka analysen på ditt grovfoder, läs mer HÄR!
För så kallade färdiga foderblandningar av olika fabrikat, finns angivet på säcken vad fodret innehåller. Gäller även för mineraler och eventuella vitaminer; läs på förpackningarna!

Sök foderproducent via nätet

Allt fler grovfoderproducenter siktar nu in sig på hästmarknaden. Det är av stort värde att hitta ett företag som fortlöpande kan leverera grovfoder av god kvalitet. Givetvis med åtföljande analys så att du kan säkerställa en balanserad foderstat.
Du kan söka grovfoderproducenter på nätet, t ex via sökbegrepp som ”hö, grovfoder, häst”.

Gå direkt till FODERSTATSPROGRAMMET

Viktigt att veta angående foderstatsprogrammet:
HästSveriges foderstatsprogram räknar efter vetenskapliga resultat och är kontrollerat av experter. Foderstatsprogrammet utgår från friska hästars behov medan sjuka hästar kan ha andra behov. Man bör då samråda med sin veterinär och ta experthjälp från oberoende foderrådgivare.

Eventuella handhavandefel för personer som använder foderstatsprogrammet medför inte att HästSverige eller personer knutna till HästSverige kan hållas ansvariga.