Hästens miljö

Reservvatten: Så hanterar du vattenbrist

Reservvatten: Så hanterar du vattenbrist

Hästar är likt människor beroende av tillgång till färskt och drickbart vatten. Men hur hanterar man en eventuell vattenbrist? Vi har samlat den främsta informationen här.

      Hitta på sidan:

 1. Hästen och vattnet
 2. Planera för vattenbrist
 3. Utrustning för att ta vara på reservvatten
 4. Förvarning om vattenbrist
 5. Om vattenbristen blir verklighet – och du inte har förberett dig

Kort sammanfattning av artikelns innehåll finns längst ner på sidan.

häst-dricker-av-reservvatten-vid-vattenbrist
Hästar är beroende av såväl föda som vatten – av tillräcklig kvalitet och kvantitet, för att må bra. Foto: Carin Wrange

Hästen och vattnet

Hästar ska dygnet runt ha tillgång till vatten av tillräcklig kvalitet, och kvantitet. Det eftersom hästar, likt oss människor, är beroende av drickbart vatten för att överleva.

Det är du som hästägare som ansvarar för att tillgodose hästens behov av vatten, även om vi skulle hamna i en situation där vattenbrist är ett faktum.

Hästar behöver i genomsnitt 5 liter vatten/100 kg kroppsvikt, i vila. Det innebär att en häst som väger 500kg behöver dricka 25 liter vatten om dagen för att må bra. Men det finns faktorer som gör att hästen behöver mer vatten än så. Se nedan.

ponny-körning-med-enbet-kräver-mer-reservatten-vid-vattenbrist

Exempel på faktorer som ökar hästens vattenbehov:

 • Digivande ston, som inte enbart ska täcka sitt eget vattenbehov utan också producera mjölk till fölet.
 • Hästar som utför hårt arbete, då kroppens vätskedepåer minskar när hästen svettas. En hårt arbetande häst behöver två till tre gånger så mycket vatten per dag som en häst i vila. Det innebär att en häst som väger 500kg nu istället för 25 liter snarare behöver 50-75 liter för att tillgodose sina behov.

Det är även viktigt att se till kvaliteten hos det vatten hästen erbjuds. Några specifika kvalitetskrav saknas i nuläget, men Statens veterinärmedicinska anstalt rekommenderar att vi som hästägare strävar efter att ge våra hästar vatten av dricksvattenkvalitet, det vill säga samma kvalitet på vatten som vi själva kan tänka oss att dricka.

För att kontrollera vattnets kvalitet bör det skickas på analys. Det för att säkerställa att vattnet inte innehåller för höga halter av bakterier eller andra ämnen som kan göra hästen sjuk.

Planera för vattenbrist

Reservvatten = det vatten du använder när din ordinarie källa inte kan leverera tillräcklig mängd eller kvalitet.

Det finns flera olika lösningar för att genom förebyggande åtgärder bättre kunna hantera vattenbrist, men det finns inte en lösning som passar alla. Det innebär att du behöver hitta ditt egna sätt att lösa situationen. Förslagsvis kan du börja med att ställa dig följande frågor:

 1. Vilka scenarior/osaker till vattenbrist planerar jag för?
 2. Vilka alternativa vattenkällor har jag att tillgå?
 3. Vad vet jag om vattenkvaliteten hos min reservvattenkälla?

Det finns ett flertal potentiella vattenkällor i vår närhet som vi kan ta i beaktning om scenariot med vattenbrist skulle bli till verklighet.

brunn-kan-ge-hästar-vatten-vid-vattenbrist

Förslag på potentiella vattenkällor:

 • Äldre brunn
 • Grannens brunn
 • Att borra en ny brunn
 • Ytvatten
 • Anlagda dammar
 • Köpa vatten från kommunens vattenproducent

Men det gäller inte bara att hitta vatten. Utan också att säkerställa att vattnet är av tillräcklig kvalitet för att använda som dricksvatten. Exempelvis kan du fundera över om du har någon av följande potentiella föroreningskällor i din närhet: Industri, avloppsreningsverk, lantbruk eller brandövningsplatser. Kanske kan det vara värt att eftersända ett kvalitetsprov på dina närmsta reservkällor?

❕ OBS: Om du planerar att använda ytvatten som reservvattenkälla är det viktigt att tänka på att vattnets kvalitet kan variera över året och snabbt förändras utifrån omgivningen – t.ex. ett läckage från industri.

Det finns även naturligt förekommande ”föroreningar” att vara vaksam på, som metaller (generellt mer vanligt förekommande i bergborrade brunnar jämfört med grävda brunnar och ytvattenkällor) och algtoxiner.

Nästa fråga du behöver ställa dig är om du har allt som behövs för att ta reservvatten i bruk.

fler-hästar-kräver-mer-reservvatten-vid-vattenbrist

Flera hästar kräver mer vatten – och det är ditt ansvar som hästägare att se till att deras behov tillgodoses. Foto: Lisa Chröisty

Utrustning för att ta vara på reservvatten

Den utrustning du behöver varierar beroende på vilken sorts reservvattenkälla du planerar att använda. Utgå från din tänkta vattenlösning, och fundera på hur du kan hämtatransportera, lagra och servera vattnet – från upphämtningsställe, via en förvaring och sedan succesivt till hästarna, helt enkelt. Det kan alltså handla om utrustning som pump, slang, förvaringstank samt fordon som kan hjälpa dig att förflytta vattnet.

Ha i åtanke att varje steg i processen med att flytta vatten innebär risk för försämring av vattnets kvalitet, och välj tillvägagångssätt därefter.

ponny-på-bete-klarar-sig-på-reservatten-vid-vattenbrist

Se till att du har den utrustning som krävs för att genomföra hela kedjan att hämta, transportera, lagra och till sist succesivt servera vattnet till dina hästar – från den valda reservvattenkälla. Foto: Lisa Chröisty

Förvarning om vattenbrist

Beroende på vad som orsakar vattenbristen kan förvarningen till oss som djurhållare vara från flera månader lång, till näst intill obefintlig. Nedan målas fem potentiella orsaker till vattenbrist upp:

 1. Torka: Påverkar kvantiteten (mängden) vatten som finns tillgängligt. Ofta kan tecken på torka ge oss ett antal veckors förvarning. Torkan i sig kan hålla i sig allt från några veckor – till månader.
 2. Elavbrott: Påverkar kvantiteten (mängden) vatten som finns tillgängligt. I det här scenariot ges ingen förvarning alls, och situationen kan hålla i sig från timmar – till dagar.
 3. Pumphaveri: Påverkar kvantiteten (mängden) vatten som finns tillgängligt. Likt elavbrott kan vi inte räkna med någon förvarning och problemet kan hålla i sig från timmar – till dagar. Går ofta att avhjälpa på några timmar om reservdelar och någon som kan byta pumpen finns tillgänglig.
 4. Förorening av brunn: Påverkar kvaliteten på vattnet som då inte är lämpligt att använda som dricksvatten. Ofta ges några dagars förvarning, men problemet kan hålla i sig från månader – till år.
 5. Förorening av ytvatten: Påverkar kvaliteten på vattnet som då inte är lämpligt att använda som dricksvatten. Vi kan hoppas på ett par dagars förvarning i det här scenariot, som sedan kan hålla i sig från dagar – till månader.
skimmel-sjuk-efter-druckit-dåligt-vatten-från-reservvatten-vid-vattenbrist

Var noga med att regelbundet kontrollera hälsostatus hos din häst om du tvingas ge den vatten av tveksam kvalitet. Hästen kan snabbt insjukna vid förgiftning. Foto: Lisa Chröisty

Om vattenbristen blir verklighet – och du inte har förberett dig

Om en situation med vattenbrist skulle inträffa utan att du har gjort nödvändiga förberedelser, kan du ta hjälp av de här punkterna. Det är inte på något sätt idealt, utan en lösning i kris.

 1. Fundera över om du kan prioritera/spara vatten. Dra in på all vattenåtgång som inte är absolut nödvändig och prioritera dricksvatten.
 2. Kan du köpa vatten från din kommun? Eller från en granne?
 3. Om du tvingas ge hästarna vatten av tveksam kvalitet, övervaka deras hälsostatus noggrant och var beredd att ringa ut veterinär om någon häst verkar insjukna.
brun-swb-häst-kräver-vatten-av-god-kvalitet-från-reservvatten-vid-vattenbrist

Kort sammanfattat:

 • Hästen är beroende av tillgång till vatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet för att överleva, och det är du som hästägare som ansvarar för att det finns tillgängligt.
 • Planera för vattenbrist innan ”kristid” uppstår genom att:
  1. Identifiera och utvärdera möjliga alternativ på vattenkällor som exempelvis äldre brunn, ytvatten eller anlagda dammar.
  2. Kontrollera vattnets kvalitet om du är osäker på vilken vattenkvalitet din reservvattenkälla håller.
  3. Se till att du har nödvändig utrustning för att hantera en situation med vattenbrist.
 • Om vattenbrist skulle inträffa innan du hunnit göra nödvändiga förberedelser, försök spara på vattnet och om du tvingas ge hästen vatten av tveksam kvalitet – håll noga koll på deras hälsostatus.

Text: Josefine Elving, forskare SVA samt Lisa Chröisty, redaktör HästSverige 2023-07-13.