Hästens miljö

Ensilagebalars hållbarhet

Hur snabbt måste hösilagebalen utfodras?

Hur länge kan en öppnad ensilage- eller hösilagebal utfodras? Det beror på flera faktorer; hur den hygieniska kvaliteten på ensilaget är vid öppning av balen, den omgivande temperatur och luftfuktighet samt fodrets ts-halt (torrsubstans).

Under höst och vår ska man inte räkna med att en bal håller sig längre än ca 5-6 dagar, ibland kortare till exempel om det är varmt och fuktigt väder, då kan det röra sig om 3-4 dagar.

IMG_7058(1)(1)_670

Hållbarheten hos en öppnad hösilagebal blir längre om fodret förvaras under tak. Varken nederbörd eller sol påverkar då fodret. Foto: Carin Wrange

Vid minusgrader håller fodret betydligt längre tid. Om det finns jäst i ensilaget vid öppning skall man räkna med kortare hållbarhet. En öppnad bal som börjar bli varm skall man se upp med, eftersom varmgången i sig är ett tecken på att förskämningsprocessen har satt igång.

Ett riktmärke kan sägas vara ungefär 8-10 hästar för att en storbal skall gå åt på tre till fyra dagar, men det beror givetvis på hur många kg ts det är i balen och hur mycket hästarna utfodras med.

Hur mycket foder per dag?

Räkna ut hur mycket foder varje häst äter per dag, och lägg sedan ihop vad alla hästarna äter tillsammans på tre dagar. Då ser du lätt om ni klarar att göra slut på en storbal under tre dagar, eller om balar av mindre format är ett bättre alternativ. Kanske kan storbal vara användbart under vintern, och småbal under höst och vår?

Hur många lager plast behövs på balen?

Hur många plastlager det behövs beror på hur torr och hur grov grödan är. Ju torrare och grövre gröda, desto fler plastlager behövs för att undvika stickhål på plasten, men det skall aldrig vara mindre än sex lager plast på balen.

Inplastat vallfoder för hästar är vanligtvis torrare och lite grövre än ensilage för nötkreatur, vilket innebär att det vanligen behövs minst 8-10 lager plast. Om balarna skall hanteras mycket, krävs också extra plastlager som skyddar balen, alternativt något annat hanteringsskydd.

Även 10 lager plast ger en sammanlagd tjocklek om endast 0,25 mm, vilket innebär att balarna måste hanteras med försiktighet.

Vad gör man med använd ensilageplast?

Under våren och sommaren anordnas insamling av använd plast av Svepretur, ibland sker insamling även under hösten. I några fall förekommer det också att den som sålt balarna tar tillbaka plasten. Ingen rundbalsplast som samlas in går till förbränning. All rundbalsplast går till materialåtervinning och blir därmed ny råvara till industrin.

För att det skall gå att ta hand om plasten på ett miljövänligt sätt är det viktigt att den är ren och fri från andra föremål. Ta därför hand om ensilageplasten redan när en bal öppnas och förvara den på en särskild plats, så att den inte blandas med annat skräp.

Elda inte plast hemma

Elda inte plasten hemma, det går inte att komma upp i tillräckligt hög förbränningstemperatur i en vanlig eldningstunna.

På hemsidan för Svepretur finns mer information om insamling av använd ensilageplast, till exempel plats och datum för insamling.