Sjukdomar & skador

Ringorm, smittar det?

Ringorm, smittar det?

Ringorm förekommer överallt och under hela året. På hösten och vintern diagnostiseras flest fall. Det anses att fuktigt väder gynnar ringormssvamparna, som även kallas dermatofyter.

IMG_8870(1)(1)(2)(1)_350

Ringorm på häst syns som runda hårlösa fläckar på huden. Foto: Carin Wrange

Det finns flera olika arter av dermatofyter och de flesta har olika värddjur. Hästen har två huvudsakliga arter av svampar som orsakar ringorm, Trichophyton equinum och Microsporum equinum.
Den först nämnda är vanligare förekommande i Sverige. Dessa två svamparter som ger ringorm hos häst ger alltså inte så ofta ringorm hos andra djurslag, och tvärtom: andra djurs dermatofyter går sällan över till häst.

Vid långvarig nära kontakt mellan häst och andra sorts djur kan det dock förekomma att det även smittar mellan djurslagen. Ett undantag från regeln är gnagarnas ringorm (Trichophyton mentagrophytes) som lättare smittar alla djurslag och människa. Människa kan också infekteras av hästens dermatofyter, men det är vanligare att människa smittas från katt och gnagare.

Hårlösa fläckar på hästen

Symtom på ringorm hos häst kan variera i början men det slutar alltid med hårlösa fläckar som sprider sig över hästen. Ibland ses en fuktigare variant där håret reser sig och en krusta bildas. Denna faller snart av och bildar en hårlös rodnad fläck. En torrare variant utan krustor finns också med hårlösa fläckar som i allmänhet blir något större (ca femkronestora) än vid den fuktiga varianten.

Om flera hästar i stallet samtidigt drabbas av de beskrivna symtomen ska ringorm misstänkas. Dermatofyter kan aldrig sprida sig inåt i kroppen, de håller sig bara på ytan. Att dermatofyter ger hårlösa fläckar beror på att svampen lever på hornämne som finns i hud, hår, klor och naglar.

När hornämnet i håret eller hårsäcken förbrukas av svampen förstörs hårstråna och de faller av. Svampen sprider sig utåt när hornämnet tar slut och därför bildas de runda fläckarna. Rodnaden i huden beror på att det yttersta hudlagret reagerar på processen. Under denna tid bildas även sporer (så kallade artrokonidier).

Kontakt för smittan vidare

Sporerna kan föra smittan vidare till andra hästar, framför allt vid direktkontakt mellan hästar men även via föremål, utrustning eller människor och miljön. Sporerna överlever mycket länge i miljön (månader till år).

Om man vill komma tillrätta med ringormsutbrott räcker det alltså inte att behandla hästarna, även miljön och utrustning måste saneras. Mycket noggrann städning och desinfektionsmedel som är lämpliga mot svampsporer används vid sanering. Dermatofyter dör inte av frysning, däremot kan tvätt i 60°C ta död på dem.

Hästar som haft ringorm utvecklar i allmänhet immunitet mot nysmitta. Hur lång tid immuniteten varar vet man inte säkert, men troligen flera år.

Se och lyssna på filmat inslag om ringorm, producerat av SVA i februari 2017, där Karin Bergström, veterinär uttalar sig.

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), 2018-06-15

img2

Morbi tincidunt iaculis urna id pellentesque.

Du kan få veta mer om ringorm hos häst genom att följa denna länk: