Sjukdomar & skador

Leptospiros

Leptospiros, ovanligt hos svenska hästar

Leptospiros är en ovanlig sjukdom bland svenska hästar. Det finns olika typer, serovarer, av den spiralformade bakterien.

Leptospiros(1)_270

Råttor och gnagare kan sprida leptospira med sin urin. Illustration: Helena Johansson, SVA

Sjukdomen drabbar olika djurslag och även människa på olika sätt. Smittan kommer från olika djur som själva inte blir sjuka. De kallas för reservoardjur.

Råttor och möss kan till exempel vara bärare av Leptospira. Hundar i vissa varmare länder bär ofta på leptospiros. Hästar som blir sjuka får mild feber och sänkt aptit.

I allvarligare fall ses småblödningar på slemhinnor, missfärgad urin, blodbrist, gulsot,nedsatt allmäntillstånd och allmän svaghet.

Föl som smittats i livmodern kan bli mycket dåliga och dö. Kastning hos häst förekommer också. En del hästar kan utveckla svåra ögonproblem en tid efter en infektion med leptospira.

Leptospirabakterierna är känsliga för antibiotikabehandling. Inget vaccin finns för hästar.
Leptospiros på häst är en anmälningspliktig sjukdom. Människor kan också få leptospiros och det är också anmälningspliktigt. Det är ovanligt i Sverige men mer vanligt på vissa håll ute i världen.

Ansvarig författare: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2018-06-15

Leptospiros

Du kan få veta mer om leptospiros genom att följa denna länk:

Leptospiros hos häst på SVAs hemsida