Sjukdomar & skador

Undersökning

Undersökning av häst

Hästar kan drabbas av många olika sjukdomar. Som hästägare eller skötare gäller det att vara observant om något är fel.

undersokning-hastsverige

Datortomografi är en avancerad teknik för att undersöka häst. Hästen måste vara sövd. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Ge akt på om hästen verkar orka mindre mängd träning än normalt, om den är svår att hålla i hull eller visar andra avvikelser från det normala.

Dagens veterinärmedicin erbjuder en mängd olika undersökningar av häst.

Ta kontakt med din veterinär för att få hästen undersökt. Hon eller han kan hemma i stallet titta igenom hästen för att skapa sig en bild av tillståndet. Att lyssna på hjärta och lungor, studera slemhinnor i munnen med mera är en början.

Det kan också vara värdefullt att ta olika typer av prover, till exempel blod eller bakteriologiska, som lämnas för analys med olika frågeställningar.

Många hästkliniker har i dag god utrustning för att undersöka hästar. Röntgen och ultraljud är i regel standard. På några av de större klinikerna finns även scintigrafi (gammakamera), DT (datortomografi) och MRT (Magnet resonans tomografi) som är mycket avancerade utrustningar.